FSD2763 Lasten kuritusväkivalta 2012

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sariola, Heikki (Lastensuojelun keskusliitto)

Asiasanat

kasvatus, kuritus, lapset (perheenjäsenet), lastensuojelu, pahoinpitely, perheväkivalta, vanhemmat, väkivalta

Sisällön kuvaus

Aineisto jatkaa Lastensuojelun keskusliiton tekemää lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä seuraavaa tutkimusta. Aineistonkeruu toteutettiin keväällä 2012 henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimuksen kuukausittain tekemää Omnibus-tutkimusta.

Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko lasten ruumiillinen kuritus, lapsen tukistaminen tai luunapin antaminen, lasten ja vanhempien välillä esiintyvien ristiriitojen ratkaisu kohtuullista väkivaltaa käyttäen sekä lievän tai kohtuullisen kuritusväkivallan käyttö vastaajien mielestä poikkeustapauksissa hyväksyttäviä kasvatuskeinoja. Lisäksi tiedusteltiin, mitä eri kurituskeinoja vastaajat ovat käyttäneet omien lastensa kasvatuksessa sekä salliiko Suomen laki vastaajien mielestä lasten ruumiillisen kurituksen.

Taustatietoina ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, ammatti, siviilisääty, elämäntilanne sekä kotona asuvien lasten iät ja lukumäärä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.