FSD2775 Suomalaisten sosiologien haastatteluja 1978-1981

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kaukonen, Erkki (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Rautio, Pertti (Kuopion yliopisto. Sosiaalipsykologian ja sosiologian laitos)
  • Suhonen, Pertti (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

Asiasanat

huippututkimus, kansainvälinen yhteistyö, sosiologia, suuntaukset, tiedonhaku, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteellinen yhteistyö, tieteen kehitys, tutkijat, tutkimus, tutkimusmenetelmät, tutkimusprojektit, tutkimustyö, urakehitys, väitöskirjat, yhteiskuntatieteet, yliopistot

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu vuosina 1978-1981 tehdyistä suomalaisten sosiologien haastatteluista.

Haastatteluissa käydään läpi pitkänlinjan sosiologien tutkimusuraa. Tutkijoiden tutkimustoiminnan elinkaarta kartoitetaan vaihe vaiheelta alkaen sosiologian opintoihin hakeutumisesta aina väitöskirjan kirjoittamiseen ja haastattelun aikaiseen tutkimustoimintaan saakka. Haastattelujen kautta avautuu näköala suomalaisen sosiologian silloisiin ajankohtaisiin trendeihin sekä haastateltujen siihen astisen uran aikana kulloinkin vallalla olleisiin teoreettis-metodologisiin suuntauksiin. Lisäksi ne sisältävät tietoa suomalaisesta 1970-1980- lukujen taitteen yliopistomaailmasta. Ennen kaikkea haastattelut sisältävät mielenkiintoisia henkilökohtaisia pohdintoja ja kuvauksia aikamme sosiologien tutkijan urista. Sosiologit tarkastelevat oman uransa rakentumista erilaisten tapahtumaketjujen ja valintojen kautta.

Haastattelujen alkuosassa keskitytään siihen, mikä on alkujaan johdattanut haastateltavat opiskelemaan sosiologiaa. Haastateltavia pyydettiin kertomaan merkittävimmistä taustavaikuttajista oman opiskelu- ja tutkimusuran varrelta. Tällaisia taustavaikuttajia olivat mm. kollegat, opinnäytetöiden ohjaajat ja professorit. Haastattelut etenevät siten, että niissä käsitellään aikaa ennen ja jälkeen väitöskirjan kirjoittamisen. Haastatteluissa selvitetään, miten kunkin sosiologin väitöskirjaprosessi eteni, minkälainen oli väitöskirjan saama vastaanotto ja sen merkitys akateemiselle kentälle. Muita käsiteltäviä teemoja haastatteluissa ovat mitä väitöskirjan ilmestymisen jälkeen seurasi ja mitkä tekijät ovat sittemmin ohjanneet tutkimusaiheiden valintaa. Lisäksi haastateltavilta kysytään kansainvälisistä yhteistyöverkostoista sekä haastateltavien käyttämistä keskeisimmistä julkaisu- ja tiedonhakukanavista.

Haastattelut on kerätty kahden eri projektin yhteydessä. Haastateltaville esitetyt kysymykset vaihtelevat riippuen haastateltavasta henkilöstä ja projektista, jonka yhteydessä haastattelu on tehty. Osaa haastateltavista on haastateltu molempien projektien yhteydessä. Aineiston mukana toimitetaan kunkin haastateltavan erilliset haastattelukysymykset. Kaikkien haastattelujen osalta haastattelukysymyksiä ei ole arkistossa.

Haastateltavat esiintyvät haastatteluissa omilla nimillään.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.