FSD2788 Nuorten pätkätyöläisten arvot ja elämäntyyli Lapin turistikeskuksissa 2009-2010

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Helve, Helena (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Asiasanat

Lappi, ansiotyö, arvot, elämäntapa, harrastukset, hotelliala, hyvinvointi, koulutus, matkailuala, matkailukeskukset, muutos, määräaikaisuus, nuoret, nuorisotyöttömyys, perheet, pätkätyö, ravintola-ala, tilapäinen työvoima, tulevaisuudenodotukset, työllisyys, työmarkkinat, työttömyys, valtiontuki, vapaa-aika, ystävät

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää lyhytkestoista sesonkityötä Lapin hiihto- ja lomakeskuksissa tekevien nuorten haastatteluja. Haastateltavat ovat iältään 17-29 -vuotiaita.

Haastatteluissa nuorilta kysyttiin aluksi taustatietoja, kuten ikää, ammattia, koulutusta ja asuinpaikkaa. Tämän jälkeen kysyttiin mm. lapsuudenperheestä, vanhempien koulutuksesta ja työstä, sekä omasta ystäväpiiristä. Lisäksi kysyttiin mm. harrastuksista, omasta koulutus- ja työhistoriasta, arvoista ja asenteista liittyen pätkätyöhön ja työhön yleensä, saatavasta yhteiskunnan tuesta, työnhausta, nykyisen työn luonteesta ja työvuoroista, vapaa-ajasta ja osallistumisesta, ihmissuhteista, elämänarvoista ja maailmankuvasta, sekä tulevaisuuden odotuksista.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.