FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nyyti ry

Asiasanat

alkoholikulttuuri, alkoholinkäyttö, elämänhallinta, elämänmuutokset, henkinen hyvinvointi, itsenäistyminen (psykologia), nuoret, opiskelijaelämä, opiskelijajärjestöt, opiskelijat, opiskelu, sopeutuminen, tutorointi

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin uusien tiede- ja taidekorkeakouluopiskelijoiden tuntemuksia liittyen opintojen aloitukseen syksyllä 2011. Tarkastelun kohteena olivat kokemukset opiskelupaikasta, tutor- tai muusta opiskelijajärjestötoiminnasta, opiskelijoiden alkoholikulttuurista ja opiskelun aiheuttamista mahdollisesta paikkakunnan vaihtumisesta.

Aluksi opiskelijalta kysyttiin, miltä mahdollinen asuinkunnan muutos on tuntunut ja miten opiskelupaikka otti vastaan uuden opiskelijan. Sen jälkeen selvitettiin opiskelijan kokemuksia tutor- ja opiskelijajärjestöjen toiminnasta. Seuraavat kysymykset koskivat alkoholinkäyttöä. Opiskelijalta kysyttiin muun muassa sitä, miten paljon he arvioivat alkoholia käytettävän opiskelijaelämässä ja mitä mieltä he ovat alkoholittomista opiskelijatapahtumista. Lopussa kysyttiin Nyyti ry:n toimintaan liittyviä kysymyksiä, kuten mistä opiskelija on saanut Nyytiä koskevaa tietoa. Lisäksi kyselyn lopussa hänellä oli mahdollisuus vapaasti kertoa alkuvaiheistaan uudessa opiskelupaikassa.

Taustamuuttujina tutkimuksessa käytettiin sukupuolta, ikää, opiskelupaikkakuntaa ja opiskelualaa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.