FSD2815 Isovanhemmuuden uudet haasteet -kirjoituskilpailu 2009

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Fågel, Stina (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Asiasanat

ajankäyttö, eläkeläiset, elämänkaari, erolapset, ikääntyminen, isovanhemmuus, kasvattilapset, kasvatus, kummilapset, lapsenlapset, lapset (perheenjäsenet), lapsettomuus, läheisyys, perheet, sukulaisuus, tunteet, vanhuus

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu "Isovanhemmuuden uudet haasteet" -kirjoituskilpailun kautta kerätyistä teksteistä. Kirjoituskutsu julkaistiin ET-lehdessä.

Kirjoituskutsussa toivottiin kirjoituksia erityisesti 1940-50-luvuilla syntyneiltä, mutta myös muilta isovanhemmilta. Osallistujia pyydettiin kirjoittamaan kokemuksistaan isovanhempana, isovanhemmuuteen liittyvistä iloista ja suruista. Ilmoituksessa annettiin yhdeksän erilaista aihetta, joista kirjoittajaa pyydettiin valitsemaan itselleen sopiva aihe. Pyydettiin kirjoittamaan esimerkiksi siitä, mitä isovanhemmuus kirjoittajalle merkitsee, miten usein lapsenlapsia tavataan tai miten isovanhemmuus on vaikuttanut kirjoittajan omaan parisuhteeseen. Kokemuksia kerättiin myös siitä, mitä omat isovanhemmat olivat kirjoittajille aikanaan merkinneet, miten nykyinen isovanhemmuus poikkeaa aikaisemmasta ja kokeeko kirjoittaja onnistuneensa vai epäonnistuneensa isovanhempana. Kirjoittajan oli myös mahdollista yhdistellä useampia eri teemoja. Kirjoittamaan kannustettiin myös vaikka henkilö ei olisikaan saanut omia lapsia tai yhteydet aikuisiin lapsiin olisivat poikki.

Suurin osa aineiston kirjoituksista ovat isovanhempien kirjoittamia kokemuksia omasta isovanhemmuudestaan. Useat kirjoittajat pohtivat paitsi suhdettaan lapsenlapsiinsa, myös omiin isovanhempiinsa. Osa kirjoittaa myös kokemuksistaan elää vanhuutta ilman omia biologisia lapsia tai lapsenlapsia. Useissa tällaisista tapauksista kirjoittajat olivat solmineet läheisen "varaisovanhemmuus" -suhteen esimerkiksi lähisukulaisen tai tuttavaperheen lapsiin. Aineisto pitää sisällään myös yksittäisiä nuorempien henkilöiden lapsenlapsen näkökulmasta kirjoittamia tekstejä, joissa kirjoittajat pohtivat suhdettaan omiin isovanhempiinsa.

Osa aineiston teksteistä on skannattu alkuperäisistä paperisista versioista pdf-tiedostoiksi, osa puolestaan on kirjoitettu kokonaan uudestaan puhtaaksi. Osa skannattujen kirjoitusten alkuperäisteksteistä on kirjoitettu käsin ja osa koneella. Niin digitointi, puhtaaksi kirjoittaminen kuin myös anonymisointi ovat alkuperäisten tutkijoiden tekemiä.

Taustatietoina on mainittu sukupuoli, syntymävuosi tai ikä, sekä mahdollinen nimimerkki. Taustatietojen laajuus vaihtelee riippuen kirjoittajasta. Lisätietona on mainittu mm. jos teksti on kirjoitettu puhtaaksi käsinkirjoitetusta alkuperäistekstistä.

Aineistosta on laadittu erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineiston tekstejä on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.