FSD2817 Etniset konfliktit ja etninen nepotismi 2003-2011

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Vanhanen, Tatu

Asiasanat

etninen syrjintä, etniset ryhmät, etniset suhteet, etniset vähemmistöt, heterogeenisuus, konfliktit, kriisit, nepotismi, poliittinen epävakaisuus, poliittinen väkivalta, ristiriidat, syrjintä

Sisällön kuvaus

Tutkimusaineisto liittyy professori Tatu Vanhasen pitkäaikaiseen etnistä nepotismia ja etnisiä konflikteja koskevaan tutkimustyöhön. Aineisto sisältää 176 valtiota ja kaksi mittaria: etnisten ristiriitojen aste (estimated scale of ethnic conflicts, EEC) kuvaa maan etnisten konfliktien määrää ja laatua sekä etninen heterogeenisuus (Ethnic Heterogeneity, EH) mittaa epäsuorasti etnisen nepotismin astetta yhteiskunnassa. Aineisto kuvaa tilannetta eri maissa vuosien 2003 ja 2011 välisenä ajanjaksona. Lisäksi aineisto sisältää tiedon siitä, mikä on maan suurin etninen ryhmä, sekä kuinka suuri on tämän ryhmän osuus maan väestöstä. Tiedot on kerätty erilaisista kirjallisista lähteistä. Lähteet ja muuttujien tarkka kuvaus on koottu taustatietoa-dokumenttiin.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.