FSD2819 Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003: avovastaukset

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lehtonen, Jukka P. (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos)
  • Mustola, Kati (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Asiasanat

seksuaalisuus, sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, sukupuolivähemmistöt, syrjintä, tasa-arvo, transsukupuolisuus, transvestiitit, työelämä, työhyvinvointi, työntekijät, työura, vähemmistöt, yhdenvertaisuus

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittää sukupuolivähemmistöjen asemaa ja kokemuksia työelämässä tarkastelevan Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003 -kyselyn avokysymysten vastaukset. Avovastaukset sisältyvät aineistoon niiltä osin, kun niitä ei ole pystytty liittämään samasta kyselystä tuotettuun kvantitatiiviseen aineistoon fsd2797 Sukupuolivähemmistöt työelämässä 2003.

Kyselytutkimus toteutettiin keräämällä sukupuolivähemmistöön itsensä samastavilta henkilöiltä tietoa heidän koulutuksestaan ja työhistoriastaan, työelämässä kohtaamastaan syrjinnästä ja työssä viihtymisestä. Kysely kartoitti erityisesti sukupuoli-identiteetin vaikutusta työmarkkinoille osallistumiseen. Tutkimus oli osa Euroopan sosiaalirahaston ja Suomen työministeriön rahoittamaa Equal-hanketta, jonka tavoitteena oli lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten työmarkkina-aseman kartoittaminen ja parantaminen. Hankkeen vastuutahona toiminut Helsingin yliopiston Sosiologian laitos teki tutkimuksessa yhteistyötä Stakesin ja SETA ry:n kanssa.

Aineisto sisältää sukupuolivähemmistökyselyyn osallistuneiden vastaajien vastaukset yhteensä kahteenkymmeneen eri kysymykseen sekä taustatietoihin. Sukupuoleen liittyen vastaajilta kysyttiin heidän sukupuolensa määrittelystä ja mahdollisista tehdyistä korjaushoidoista ja niiden vaikutuksista työelämässä. Ammatinvalintaa käsiteltiin kysymyksin lapsuuden toiveammatista sekä sukupuolen vaikutuksesta koulutukseen ja uravalintoihin. Lisäksi kartoitettiin vastaajan nykyisen työpaikan suhtautumista esimerkiksi kysymällä, kuinka työpaikalla mahdollisesti saatiin tietää sukupuolivähemmistöön kuulumisesta ja miten vastaaja kokee sukupuoleen liittyvien asioiden salaamisen tai kertomisen työpaikalla. Niin ikään kysyttiin, oliko vastaaja kohdannut työpaikallaan sukupuoli-identiteetistä johtuvaa syrjintää tai sukupuolen ilmaisemisen rajoittamista ja onko vastaajalla työpaikallaan sukupuoleen liittyviä erityisjärjestelyjä.

Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan syntymävuosi, biologinen syntymäsukupuoli, psyykkinen sukupuoli, ammatti sekä vastaajanumero, jolla osallistujien tiedot ovat yhdistettävissä kvantitatiiviseen dataan fsd2797.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.