FSD2823 Elämän konkari -kirjoituskilpailu 2013

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Haarni, Ilka (Suomen Mielenterveysseura)

Asiasanat

eläkeläiset, elämäkerrat, elämänhallinta, elämänmuutokset, ikääntyneet, jaksaminen, kirjoituskilpailut, kokemukset, kriisit, muistelmat, selviytyminen, suuret ikäluokat, vanheneminen, vanhukset

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Suomen Mielenterveysseuran ja ET-lehden yhdessä toteuttamaan Elämän konkari -kirjoituskilpailuun lähetetyistä teksteistä. Kirjoittajilta kerättiin kokemuksia liittyen elämäntaitoihin, muutosten kohtaamiseen sekä vastoinkäymisten kanssa pärjäämiseen. Kirjoituskutsussa kirjoittajilta kysyttiin: Miten olet päässyt yli elämän isoista ja pienistä kriiseistä? Mitä ymmärrystä tai taitoja olet niiden myötä saanut? Mikä tuo iloa elämääsi?

Useissa aineiston teksteistä kirjoittajat käyvät läpi elämänsä eri vaiheita aina lapsuudesta eläkeikään. Kirjoittajien kohtaamat haasteet ja kriisit liittyvät esimerkiksi lapsuuden ajan köyhyyteen, eri syistä johtuneeseen syrjintään, ongelmallisiin sukulaisuussuhteisiin, epäonnistuneeseen parisuhteeseen, sairauksiin, läheisten menettämiseen ja päihteisiin. Kirjoitusten tyylit vaihtelivat niin ikään paljon. Aineisto sisältää esimerkiksi päiväkirjamuotoisia tekstejä, omaelämänkerrallisia muistelmia, kolmannessa persoonassa kirjoitettuja tarinoita sekä runoja.

Kirjoituskutsua levitettiin vuoden 2012 lopussa ja 2013 alussa useissa eri lehdissä, internetissä, sosiaalisessa mediassa sekä erilaisilla sähköpostilistoilla. Kirjoittaa sai 1-10 sivua ja kirjoitus oli lähetettävä kilpailunjärjestäjille sähköpostitse. Kirjoittajaa kehotettiin pyytämään apua tietokoneen käytössä, ellei se ollut tuttua. Kolme parasta kirjoitusta palkittiin.

Taustatietoina kirjoittajien pyydettiin kertomaan nimimerkkinsä, ikänsä ja sukupuolensa.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.