FSD2837 New age -lehti Ultran lukijoiden henkisyys ja henkisyyden harjoittaminen 2011

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kirkon tutkimuskeskus

Asiasanat

arvot, henkisyys, kristillisyys, maailmankatsomus, rituaalit, seremoniat, uskomukset, uskonnollinen käyttäytyminen, uskonnolliset lehdet, uskonnolliset yhteisöt, uskonnollisuus, uskonto, uususkonnollisuus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lukijatutkimuksen avulla vaihtoehtoista henkisyyttä, sen merkitystä ja harjoittamista suomalaisten ihmisten keskuudessa. Kyselyssä kartoitettiin vastaajan uskonnollista ja maailmankatsomuksellista näkökantaa, kiinnostusta henkisyyteen, henkisyyden harjoittamista ja arvomaailmaa. Ensimmäiset kysymykset koskivat yleisesti uskontoja, henkisyyttä ja erilaisia maailmankatsomuksia. Vastaaja sai kertoa mielipiteensä esimerkiksi siitä, pitääkö vaihtoehtohoitoja epäillä, onko ihmisen hyödyllistä pyytää opastusta elämäänsä näkymättömiltä henkiolennoilta ja pitääkö ihmisen luottaa enemmän välittömään henkilökohtaiseen kokemukseen jumalallisesta, uskontojen ja pyhien kirjojen opetusten sijaan.

Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin oman henkisyyden harjoittamiseen ja uskonnolliseen käyttäytymiseen liittyviä asioita. Kysymyksissä tiedusteltiin, mitkä aihepiirit vastaajaa kiinnostavat new age -lehti Ultrassa ja onko hän lukenut viime aikoina itsensä kehittämiseen, ekologiaan tai vaihtoehtoisiin maailmankatsomuksiin liittyviä kirjoja, jotka ovat tehneet häneen voimakkaan vaikutuksen. Vastaaja sai myös valita omaa itseään inspiroivia katsomuksia, uskonnollisia suuntauksia tai ilmiöitä. Vastaajalla oli mahdollisuus valita inspiraation lähteekseen spiritualismin, ekologian, varhaiskristillisyyden, shamanismin, transpersoonallisen psykologian ja lisäksi joukon muita vaihtoehtoisia henkisyyden suuntauksia.

Kysymyksissä uskonnollisesta käyttäytymisestä, vastaaja sai tuoda esille hengellisiä harjoituksia tai rituaaleja, joita hän on harjoittanut tai harjoittaa päivittäin. Vastaajalta tiedusteltiin, miten hän juhlistaa elämänkaaren tapahtumiaan ja kuinka usein hän käy kirkossa. Lisäksi vastaajalta kysyttiin syitä harjoittaa näitä rituaaleja, kuten tavoiteltiinko harjoittamisella tietoisuudentilan muuttamista, yhteyttä Jumalaan tai toisen hoitamista ja parantamista. Edellisten lisäksi kysyttiin, uskooko vastaaja erilaisiin kristinuskon keskeisiin oppeihin. Lopuksi vastaajalta kysyttiin hänen arvomaailmastaan Shalom Schwartzin arvomittarin Portrait Value Questionnaire -versiolla, johon kuului 21 kysymystä. Vastaajaa pyydettiin peilaamaan itseään erilaisiin henkilöön, kuten henkilöön, jolle perinteet ovat tärkeitä.

Taustamuuttujina kyselyssä käytettiin sukupuolta, ikää, siviilisäätyä, koulutusta, uskontokuntaa, paikkakuntatyyppiä ja puoluekantaa edellisissä vaaleissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.