FSD2844 Työelämävalmentajien haastattelut 2008-2010

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mäkinen, Katariina (Tampereen yliopisto)
  • Korvajärvi, Päivi (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

ammatti-identiteetti, brändäys, coaching, henkilöstökoulutus, henkilövalmennus, imago, julkisuuskuva, kilpailukyky, mentorointi, mielikuvat, professionalismi, roolit, suorituskyky, työelämä, työelämävalmennus, työhaastattelut, työhyvinvointi, työmarkkinat, työnhaku, työpaikkakoulutus, yritysvalmennus

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu työelämävalmennusalan ammattilaisten haastattelulitteraatioista. Haastattelujen keskeisenä teemana on haastateltavien tuottamat ns. coaching-palvelut. Haastattelut on tehty eri puolella Suomea.

Haastatteluissa käsitellään työelämävalmennusta eli coachingia ilmiönä. Aluksi haastateltavilta kysytään heidän omasta koulutuksestaan, työhistoriastaan ja alalle päätymisestä. Tämän jälkeen kysytään coachingiin liittyvistä käytännöistä, mm. valmennuksen sisällöllisestä rakenteesta ja valmennustilanteen etenemisestä, valmentajan ja valmennettavan välisestä vuorovaikuksesta sekä asiakkaan persoonallisuuden ja sukupuolen vaikutuksesta valmennukseen. Haastateltavien pyydetään myös kuvailemaan tyypillisiä asiakkaitaan sekä niitä tilanteita, joissa asiakkaat hakeutuvat valmennukseen.

Haastateltavan tahdosta riippuen haastateltavat henkilöt esiintyvät aineistossa joko tunnistettavina yrityksensä tai alan järjestön edustajina, tai vaihtoehtoisesti anonyymeinä.

Taustatietoina on mainittu mm. haastateltavan sukupuoli, haastattelupäivämäärä ja haastattelun kesto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.