FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Asiasanat

alkoholi (päihteet), alkoholikulttuuri, alkoholinkäyttö, alkoholipolitiikka, alkoholiteollisuus, asenteet, juopumus, liikennejuopumus, mainonta, mielikuvamarkkinointi, päihteet

Sisällön kuvaus

Suomen sosiaali- ja terveys ry:n 2012 (SOSTE) teettämässä kyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista alkoholin kulutukseen ja erilaisiin alkoholipoliittisiin toimenpiteisiin neljäntoista kysymyksen avulla.

Kysymykset käsittelivät muun muassa alkoholin nykyistä kulutustasoa ja yleisiä asenteita sen käyttöä kohtaan, viranomaisvalvontaa, rattijuopumuksen rajaa, alkoholiveroa, alkoholin mainontaa ja henkilökohtaisia kokemuksia humalaisen henkilön uhkailusta tai ahdistelusta. Lisäksi tiedusteltiin mielipidettä juomateollisuuden osallistumisesta alkoholipoliittiseen päätöksentekoon ja uusina teemoina keskioluen myynnin rajoittamisesta Alkoihin ja ravintoloiden aikaisemmasta sulkemisajasta päihdeongelmien torjumiseksi. Väitteisiin vastattiin vaihtoehdoin kyllä, ei ja en osaa sanoa.

Taustamuuttujina aineistossa on mm. vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, perheen päähenkilön ammatti, oma ammatti, työmarkkinatilanne, elämänvaihe, kotitalouden koko ja vuositulot, puoluekanta sekä maakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.