FSD2867 Suomalaisten historiatietoisuus 2010: haastattelut

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Torsti, Pilvi (Helsingin yliopisto. Yhteiskuntahistorian laitos)
  • van den Berg, Marko (Helsingin yliopisto. Yhteiskuntahistorian laitos)

Asiasanat

Suomen sisällissota, Suomen sisällissota, Suomi-kuva, historia, historialliset tarinat, historiatietoisuus, jatkosota, kansallinen identiteetti, kehitys, lähihistoria, maahanmuutto, maailmanhistoria, menneisyys, merkkihenkilöt, muutos, sodat, suomettuminen, talvisota, tiedonhankinta, tiedonlähteet, tulevaisuus

Sisällön kuvaus

Haastatteluissa selvitettiin suomalaisten historiatietoisuutta, näkemyksiä menneisyydestä sekä historiallisia avainkokemuksia. Osanottajat valittiin satunnaisesti saman tutkimusprojektin yhteydessä aiemmin toteutettuun kyselytutkimukseen vastanneista. Lisäksi haastatteluja tehtiin Norssin lukion opiskelijoille.

Teemahaastattelujen runko rakentui kyselyaineiston (FSD2932) kyselylomakkeen teemojen pohjalta ja haastatteluissa tuotiin esille myös kyselyn alustavia tuloksia. Aluksi haastateltavilta kysyttiin historian ja menneisyyden merkityksestä yleensä. Seuraavaksi kysyttiin asioista, jotka kokee merkittävinä Suomen ja maailman kehitykseen vaikuttavina tekijöinä. Kysyttiin esimerkiksi mielipiteitä liittyen ympäristönsuojeluun ja ulkomaalaisten määrän kasvuun Suomessa. Tämän jälkeen haastateltavaa pyydettiin nimeämään heille tärkeitä tapahtumia ja henkilöitä Suomen historiassa. Seuraavaksi tiedusteltiin vuoden 1918 sisällissotaan liittyvistä mielikuvista sekä siitä, kuinka sisällissodan jäljet mahdollisesti yhä näkyvät Suomessa. Kysyttiin myös onko haastateltavalla henkilökohtaista kosketusta sisällissotaan esimerkiksi sukunsa kautta. Samassa yhteydessä kysyttiin myös kokemuksista ja mielikuvista liittyen toisen maailmansodan aikaisiin sotiin Suomessa. Haastateltavia pyydettiin myös nimeämään mielestään merkittävimpiä lähihistorian tapahtumia, sekä kertomaan näkemyksiään esimerkiksi EU-jäsenyyden, kommunismin romahtamisen ja laman historiallisesta merkityksestä.

Taustatietoina on mainittu mm. sukupuoli, ikä ja asuinpaikka. Haastattelulitteraatiot on mahdollista yhdistää kohdenumeron perusteella kyselyaineiston vastauksiin niiden haastateltavien osalta, jotka ovat vastanneet myös kyselyyn.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin yliopisto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden ja Koneen Säätiö.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.