FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Asiasanat

artikkelit (julkaisut), kirjastot, sähköiset julkaisut, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tietopalvelu, verkkoaineisto, verkkojulkaisut

Sisällön kuvaus

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v. 2007 yleisten kirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja kirjastojen käyttäjät tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin kuinka usein vastaajat käyttivät kirjastojen tarjoamia elektronisia aineistoja, mitä aineistoja vastaaja on käyttänyt ja minkä tyyppisiä elektronisia aineistoja toivottaisiin hankittavan kirjastoon.

Vastaajilta pyydettiin myös arviota tyytyväisyydestä kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin ja aineistojen kattavuuteen sekä aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisistä ongelmista. Kysyttiin myös mistä vastaajat pääasiassa saavat tietoa kirjaston/tietopalvelun tarjoamista elektronisista aineistoista ja millaista aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta ja neuvontaa vastaajat kokivat tarvitsevansa. Lisäksi pyydettiin arviota vastaajan viimeisen vuoden aikana lukemien paperikirjojen määrästä.

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin minkä tyyppistä ja nimistä elektronista aineostoa vastaaja on viimeksi käyttänyt sekä missä ja mihin tarkoitukseen aineistoa on käytetty. Kysyttiin myös miten vastaaja löysi kyseisen aineiston.

Seuraavat kysymykset käsittelivät Nelli-portaalin käyttöä. Vastaajilta kysyttiin millaiseksi he Nelli-portaalin mieltävät ja mihin Nelliä ja OmaNelliä käytetään. Kysyttiin myös millaisia uudistuksia vastaajat toivoisivat Nelliin.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikäryhmä, koulutus ja ammattiryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.