FSD2870 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: tutkimuslaitoskirjastot

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Asiasanat

artikkelit (julkaisut), erikoiskirjastot, sähköiset julkaisut, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteelliset kirjastot, tietopalvelu, tutkijat, tutkimuslaitokset, tutkimusrahoitus, tutkimustoiminta, verkkoaineisto, verkkojulkaisut

Sisällön kuvaus

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v. 2007 tutkimuslaitosten kirjastojen (erikoiskirjastojen) käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja tutkimuslaitosten työntekijät tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin mitä elektronisia aineistoja vastaajat eniten käyttivät, onko saatavilla heidän oman alansa aineistoja ja pyydettiin esimerkkejä niistä aineistoista, joita vastaajat haluaisivat hankittavan tutkimuslaitoksen käyttöön. Vastaajilta pyydettiin myös arviota tyytyväisyydestä käytössä oleviin e-aineistoihin ja aineistojen kattavuuteen sekä aineistojen käytön ja sen avulla tapahtuvan tiedonhankinnan keskeisistä ongelmista. Kysyttiin myös mistä vastaajat pääasiassa saavat tietoa kirjaston/tietopalvelun tarjoamista elektronisista aineistoista ja millaista aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta ja neuvontaa vastaajat kokivat tarvitsevansa. Vastaajien arviota pyydettiin myös oman organisaationsa kirjaston käyttöliittymästä.

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin viimeisimmän tieteellisen artikkelin käyttökokemuksia. Kokemuksia kartoitettiin mm. kysymällä kuinka paljon tieteellisiä artikkeleita luetaan, missä niitä on käytetty ja miten artikkelit on löydetty. Kysyttiin myös mihin tarkoituksiin artikkelin sisältämää informaatiota käytettiin tai aiotaan käyttää.

Seuraavat kysymykset käsittelivät elektronisten aineistojen käyttöä tutkimuksessa. Kysyttiin vastaajan tieteenalaa ja tutkimusalaa, onko vastaaja suorittanut tohtorin tutkinnon, onko vastaaja toiminut opettajana ja millä tavalla vastaaja tekee tutkimusta. Lisäksi kysyttiin miten vastaajan alalla arvostetaan eri julkaisumuotoja, missä määrin vastaaja käyttää julkaisuja omalta tai muilta tieteenaloilta, kuinka monta julkaisua vastaajalla on kahden viime vuoden ajalta ja miten viimeistä julkaistua tieteellistä artikkelia koskeva hanke oli rahoitettu.

Taustamuuttujina olivat organisaatio, sukupuoli, ikäryhmä, henkilöstöryhmä sekä opintoala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.