FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Asiasanat

ammattikorkeakoulukirjastot, ammattikorkeakoulut, elektroniset julkaisut, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tieteelliset kirjastot, tietokannat, tietopalvelu, verkkoaineisto, verkkojulkaisut

Sisällön kuvaus

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) v. 2002 ammattikorkeakoulukirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjaston asiakkaat tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten lehtien ja tietokantojen käyttöä kartoitettiin kysymällä missä määrin vastaajat käyttivät elektronisia ja painettuja aineistoja omassa työssään. Heiltä kysyttiin myös ovatko he valmiita luopumaan kokonaan painetuista aineistoista jos käytössä olisi elektroninen versio.

Seuraavilla kysymyksillä selvitettiin miten hyvin FinELib-aineistot tunnetaan. Jos vastaaja ei ollut käyttänyt aineistoja, haluttiin tietää syy tähän. Lisäksi kysyttiin mistä he olivat saaneet tiedon aineistoista.

Aineistojen käyttöä koskevissa kysymyksissä vastaajat kertoivat kuinka usein, missä ja mihin tarkoituksiin he olivat käyttäneet FinELib-palveluita. FinElibin tietokannoista kysyttiin mitä niistä vastaaja oli käyttänyt ja miten tärkeinä niitä työn kannalta pidettiin.

Käyttökokemuksia koskevissa kysymyksissä kysyttiin löytyykö aineistotarjonnasta vastaajan oman alan keskeisiä aineistoja ja mitä aineistoja toivottaisiin ensisijaisesti hankittavan FinELib-palvelujen piiriin. Kysyttiin mitä ongelmia aineistojen käytössä koettiin ja millaista koulutusta aineistojen käyttöön vastaajat tunsivat tarvitsevansa. Kysyttiin myös miten vastaajien kollegat käyttivät FinELib-aineistoja ja suhtautuivat niihin. Pyydettiin myös arviota tulevasta FinELib-aineistojen käytöstä.

Vastaajat kertoivat myös mitä he pitivät FinELib-palvelun suurimpina vahvuuksina ja suurimpina heikkouksina. Lopuksi vastaajat kertoivat kuinka tyytyväisiä he kaiken kaikkiaan olivat FinELib-aineistoihin.

Taustamuuttujina olivat mm. ammattikorkeakoulu, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija- tai työntekijäryhmä sekä koulutus-/tutkimusala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.