FSD2882 Kauhajoen yrittäjyystutkimuksen haastattelut 2013

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hautamäki, Lauri
  • Taimi, Heikki
  • Kleemola, Jussi (Kauhajoki Seura)
  • Jyllilä, Erkki (Kauhajoki 20000 Oy)
  • Mäki-Rahkola, Jari (Kauhajoki 20000 Oy)

Asiasanat

Kauhajoki, Pohjanmaa, aluetalous, elinkeinoelämä, haastattelut, historia, kehitys, kunnanhallitukset, kunta-ala, lama, luottamustoimet, paikallistalous, tarinat, teemahaastattelut, virkamiehet, yrittäjyys

Sisällön kuvaus

Haastatteluilla on kerätty tietoa Kauhajoen elinkeinoelämän kehityshistoriasta ja yrittäjyydestä 1950-luvulta 2000-luvulle. Haastateltavat ovat kauhajokelaisia yrittäjiä, asiantuntijoita, virkamiehiä ja luottamushenkilöitä, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet tai yhä vaikuttavat paikalliseen elinkeinoelämään ja sen kehitykseen. Haastateltavia oli yhteensä 56 henkilöä, joista yhtä haastateltiin kaksi kertaa.

Haastatteluissa on sovellettu kahta eri haastatteluteemarunkoa. Pääasiallisten yrittäjien haastatteluissa on painotettu eri teemoja kuin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden. Pääasiallisten yrittäjien haastattelun teemarungossa on kuusi eri teemaa. Teemat käsittelevät aikaa ennen ensimmäisen yrityksen perustamista, ensimmäisen yrityksen perustamisvaihetta, perustamisen jälkeisiä vaiheita, yritystoimintaan vaikuttaneita tärkeimpiä tekijöitä, itseä yrittäjänä ja Kauhajoen seutua yrittämisympäristönä. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden haastatteluissa teemoja oli kahdeksan. Ne keskittyivät Kauhajoen kehitykseen kuntana 1960-luvulta vuoteen 2013. Haastateltavilta kysyttiin muun muassa yritystoiminnan kehityksestä suuren laman aikana ja sen jälkeen.

Taustatietoina haastateltavista mainitaan nimi, ikä ja tietoa heidän pääasiallisesta toiminnastaan Kauhajoella. Taustatiedoissa on kerrottu esimerkiksi haastateltavien perustamat tai johtamat yritykset, virat, mahdolliset luottamustehtävät tai erikoisasiantuntemus. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.