FSD2883 Nuorten politiikka 2009: esseevastaukset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elo, Kimmo (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
  • Rapeli, Lauri (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
  • Koskimaa, Vesa (Turun yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)

Asiasanat

aktivismi, boikotti, demokratia, historia, internet, kasvuympäristö, lukeminen, media, mielenosoitukset, nettiadressit, nuoret, opiskelu, perhetausta, poliittinen osallistuminen, politiikka, sanomalehdet, sosialisaatio, talonvaltaus, vaikuttaminen, vanhemmat, yhteiskuntaoppi, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää Nuorten politiikka 2009 -kyselyn esseevastaukset. Kyselyssä kartoitetaan nuorten poliittista aktiivisuutta sekä heidän kasvuympäristönsä yleissivistyksellistä ja poliittista ilmapiiriä.

Lomakekyselyn lopussa vastaajaa pyydettiin kirjoittamaan essee otsikolla 'Minun politiikkakäsitykseni: Mitä minulle tulee mieleen sanasta "politiikka"'. Vastaajalle tarjottiin mahdollisuutta pohtia esimerkiksi kysymyksiä siitä, mikä on hänen käsityksensä politiikasta, millaiseksi hän nuorena ihmisenä kokee politiikan merkityksen omalle elämälleen tai miksi politiikka kiinnostaa/ei kiinnosta häntä. Tilaa esseelle oli varattu kaksi sivua. Kyselyn strukturoidun kysymysosion vastaukset on arkistoitu tietoarkistoon omana erillisenä aineistonaan 'FSD2629 Nuorten politiikka 2009'. Vastaajat on mahdollista yhdistää tunnistenumeron avulla.

Kyselyssä oli mukana 34 oppilaitosta (15 ammattioppilaitosta ja 19 lukiota), jotka sijaitsivat 31 kunnan alueella. Tutkimus on tehty osana laajempaa "Suomalaisten politiikkatietämys" -tutkimushanketta.

Aineiston taustamuuttujia on mm. sukupuoli, syntymävuosi ja opiskelupaikkakunta.

Essee-vastauksista on tuotettu html-versio, jonka hakemiston avulla niitä on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.