FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Berg, Leena (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö. Tilastotiede)
  • Honkanen, Johanna (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Lammi, Kaisa (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö. Tilastotiede)

Asiasanat

Tampere, akateeminen työvoima, korkeakouluopiskelu, korkeakoulutetut, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, yliopistot

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden sijoittumista työelämään sekä tarkasteltiin erilaisia työnhakuun liittyviä tekijöitä. Kysymyslomake oli jaettu aihepiireittäin seuraavasti: työtilanne ja työhistoria valmistumisen jälkeen, työllistymiseen vaikuttaneet tekijät, tyytyväisyys tutkintoon sekä Tampereen yliopiston alumnitoiminta.

Ensimmäisessä osiossa tiedusteltiin vastaajien tämänhetkistä työmarkkina-asemaa, työssäolokuukausia valmistumisen jälkeen sekä tietoja nykyisestä työpaikasta ja ammatista. Lisäksi kysyttiin opiskelujen aikana tehdystä työstä. Toisessa osiossa kysyttiin, mitä hakukanavia, kuten lehti-ilmoitukset, rekrytointipalvelut tai suhdeverkostot, vastaajat olivat käyttäneet työpaikkansa saamiseen. Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan paljonko erilaiset tekijät, kuten tutkintoon liittyvät asiat, aiempi työkokemus ja kontaktit, vaikuttivat työpaikan saamiseen. Toisen osion lopussa kysyttiin vielä siitä, minkälaiset tekijät ovat vaikeuttaneet koulutustasoa vastaaviin tehtäviin työllistymistä.

Kolmannessa osiossa kysyttiin muun muassa vastaako nykyinen työtehtävä vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa, miten tyytyväisiä vastaajat ovat Tampereen yliopistossa annettuun opetustarjontaan sekä mihin he ovat erityisen tyytyväisiä ja tyytymättömiä. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon yliopisto-opiskelu on kehittänyt työelämässä hyödyllisiä tieto- ja taitoalueita, kuten omaan alaan liittyvää teoreettista osaamista, kielitaitoa, tieto- ja viestintätekniikan hallintaa sekä tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitoja. Tämän jälkeen vastaajilta tiedusteltiin vielä, puuttuiko opinnoista edellisten lisäksi jotain tietoja tai taitoja, jotka olisivat olleet työelämän kannalta tarpeen. Lopuksi kolmannessa osiossa kartoitettiin vastaajien tulevaisuuden opiskeluaikomuksia.

Taustamuuttujina ovat koulutusala, tutkinto, tiedekunta, tutkinnon aloitusvuosi luokiteltuna, sukupuoli, lääni ja edellinen tutkinto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.