FSD2919 Nuorisobarometri 2013

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

asenteet, nuoret, osallistuminen, poliittinen osallistuminen, poliittiset asenteet, sosiaalinen media, tyytyväisyys, vaikuttaminen, yhteisöt, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Vuoden 2013 Nuorisobarometrin teemana oli osallisuus. Osallisuutta kartoitettiin tutkimalla muun muassa nuorten äänestyskäyttäytymistä, osallistumisen motiiveja, yhteisöihin kuulumista ja heidän näkemyksiä vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Kyselyssä nuorelta tiedusteltiin aluksi, kuinka tärkeitä hänelle ovat tietyt elämän osa-alueet ja arvot, kuten rakkaus ja ihmissuhteet tai tasa-arvo ihonväristä ja kulttuurista riippumatta. Seuraavaksi nuorelta kysyttiin, onko hän viimeisen vuoden aikana osallistunut poliittiseen toimintaan tai muilla tavoin pyrkinyt vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. Jos nuori vastasi jompaankumpaan edellisistä myöntävästi, häneltä tiedusteltiin toimintaa motivoineista tekijöistä, kuten missä määrin siihen vaikutti taloudellinen hyöty, velvollisuudentunne ja toiminnan hauskuus. Nuorelta tiedusteltiin myös, missä määrin tietyt tekijät, kuten asioiden vaikuttaminen liian monimutkaisilta vaikuttivat siihen, ettei hän ole toiminut itselle tärkeiden asioiden puolesta.

Seuraavaksi tutkittiin vaikuttamisen keinoja ja äänestyskäyttäytymistä. Nuorelta kysyttiin mielipidettä eri vaikuttamiskeinojen tehokkuudesta. Keinoja olivat muun muassa äänestäminen, keskustelutilaisuuksiin tai mielenosoitukseen osallistuminen, väkivalta ja sosiaalisten medioiden poliittinen keskustelu. Jos nuori ilmoitti uskovansa kyseessä olevaan vaikutuskeinoon, häneltä kysyttiin, onko hän itse vaikuttanut kyseisellä tavalla. Äänestämiseen liittyen nuorelta kysyttiin, äänestikö nuori kuntavaaleissa lokakuussa 2012. Jos nuori vastasi kieltävästi, häneltä tiedusteltiin päättikö hän jättää äänestämättä vai oliko syynä este. Mikäli nuori vastasi jättäneen äänestämättä muun kuin esteen vuoksi, häneltä kysyttiin eri syiden, kuten protestihalun vaikutusta äänestämättä jättämiseen. Kuntavaaleissa 2012 äänestänyt nuori vastasi samaan kysymykseen, arvioiden miksi jotkut nuoret jättävät äänestämättä.

Nuorelta kysyttiin seuraavaksi, miten hän näkee vaikutusmahdollisuutensa esimerkiksi taloudelliseen hyvinvointiinsa, ympäristöasioihin ja päätöksentekoon niin valtakunnallisella kuin EU:n tasolla. Sitten tiedusteltiin nuoren mielipidettä työpoliittisista aiheista väitteiden avulla, kuten tekeekö nykyinen sosiaaliturva ihmisistä passiivisia. Kysymys vastuusta kartoitti nuoren näkemystä siitä, kuinka suuri vastuu eri tahoilla, kuten esimerkiksi kunnilla, kansalaisjärjestöillä tai yrityksillä, on suomalaisten hyvinvoinnista. Lisäksi nuori sai kertoa, mitä mieltä hän on vaikuttamiseen liittyvistä väitteistä, kuten onko hänellä mielestään sananvaltaa siihen, mitä maan hallitus ja eduskunta päättävät tai kaipaako hän enemmän vaikuttamismahdollisuuksia verkossa.

Lopuksi nuorelta kysyttiin, missä määrin hän katsoo kuuluvansa eri alueisiin, kuten asuinpaikkakuntaansa, Suomeen tai maailmaan globaalina yhteisönä. Häneltä myös tiedusteltiin, käyttääkö hän sosiaalisen median palveluita, esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai Google+:aa. Jos nuori vastasi käyttävänsä jotain edellä mainituista palveluista, häneltä kysyttiin kuinka usein hän tekee siellä tiettyjä toimintoja, kuten päivitysten kirjoittamista, yhteiskunnallisten aiheiden kommentoimista, toisten kirjoittamien sisältöjen jakamista ja yhteiskunnallisten aiheiden lukemista. Lisäksi nuorelta tiedusteltiin osallistuuko hän vapaa-ajallaan johonkin ryhmään tai yhteisöön ja millaiseksi hän kokee asemansa yhteisössä.

Taustatietoina kyselyssä käytettiin useita muuttujia, kuten sukupuolta, ikää, äidinkieltä ja asumis- ja perhemuotoa, koulutus- ja työssäolotietoja, perheen toimeentuloa lapsuudessa, äidin koulutustasoa ja kuulumista johonkin vähemmistöön.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.