FSD2926 Kulttuurienvälisyys ja julkinen tila Torontossa 2011-2013

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Galanakis, Michail (Helsingin yliopisto)

Asiasanat

Toronto, aktivismi, eriarvoisuus, etninen identiteetti, etniset vähemmistöt, julkinen hallinto, julkiset kaupunkitilat, julkiset tilat, kansalaisjärjestöt, kansalaistoiminta, kaupunkikulttuuri, kaupunkisuunnittelu, kaupunkitila, kolmas sektori, kulttuuri, kulttuurienvälisyys, maahanmuutto, monikulttuurisuus, nuorisotilat, nuorisotyö, poliittinen toiminta, siirtolaisuus, vapaaehtoistyö, viestintä, yhteisöt

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa haastateltiin vuosina 2011 ja 2012 monikulttuuristen yhteisöjen hyväksi aktiivisesti toimivia vapaaehtoistyöntekijöitä, julkiseen tilaan ja sen palveluihin vaikuttavia kaupungin asiantuntijoita ja kolmannen sektorin edustajia, sekä yhteisölle suunniteltuja palveluita käyttäviä nuoria. Aineisto on kerätty pääosin Torontossa Kanadassa, mutta aineistossa on haastatteluja myös Vancouverista ja Guelphista. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään miten julkinen tila ja kulttuurienvälisyys voidaan ymmärtää ja toisaalta, miten julkisen hallinnon ja kolmannen sektorin asiantuntijat voisivat ottaa kulttuurienvälisyyden huomioon suunnittelutyössään. Arkistoitu aineisto koostuu haastattelulitteraatioista.

Haastattelut eivät noudata ennalta määrättyä struktuuria, vaan etenevät avoimesti niihin aihepiireihin, joita haastateltavat itse nostavat esille. Haastatteluissa kysyttiin muun muassa miten haastateltava ymmärtää julkisen tilan ja kulttuurien välisyyden. Erityisesti asiantuntijoille esitettiin lisäksi kysymys: miten kulttuurien välisyyden voi ottaa huomioon palveluja suunniteltaessa? Haastattelujen aihepiirit kattavat monia kaupunkikulttuurille tyypillisiä ongelmia, kuten muun muassa nuorison syrjäytyminen, rikollisuus, kulttuurien välinen eriarvoisuus, työttömyys ja koulutuksen eriarvoisuus. Muita keskeisiä aiheita olivat esimerkiksi julkinen liikenne, taide ja katutaide, graffitit, palvelut, nuorisotilat ja muut käytettävissä olevat julkiset tilat sekä julkisten tilojen yksityistäminen.

Haastateltavia pyydettiin suhteuttamaan heidän ammatillinen ja henkilökohtainen kokemuksensa kysymyksiin monikulttuurisuudesta, kulttuurien välisyydestä, kulttuurien moninaisuudesta ja julkisista tiloista. Yksi aineiston päämääristä on ollut oppiminen Toronton julkisen tilan hallinnoinnista ja siitä, miten julkista tilaa voitaisiin luovemmin käyttää yhteisöjen hyväksi.

Pääosa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta kuudessa haastattelussa on haastateltu kahta henkilöä ja yksi on 13 nuoren ryhmähaastattelu. Haastateltavien ikä vaihtelee teini-iästä eläkeikään. Taustatietoina haastateltavista mainitaan ammatti, työpaikka, sukupuoli ja ikä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.