FSD2927 Maaseutubarometri 2013: kansalaiset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Aho, Pauliina (Taloustutkimus Oy)
  • Rahkonen, Juho (Taloustutkimus Oy)

Asiasanat

elämänhallinta, maaseudun kehittäminen, maaseudun suunnittelu, maaseutu, maaseutuelinkeinot, maaseutukulttuuri, maaseutumatkailu, maaseutupolitiikka, maaseutuympäristö, maaseutuyritykset

Sisällön kuvaus

Tutkimus kartoittaa maaseudun merkityksiä ja tulevaisuutta. Sen tehtävänä on antaa tietoa suomalaisten maaseutukäsityksistä. Tutkimus on jatkoa Sitran "Maamerkit – maaseudun merkitykset" -ohjelmassa vuosina 2009 ja 2011 toteutetuille maaseutubarometreille.

Vastaajilta kysyttiin, miten vahvasti maaseutu ja vastaavasti kaupunki tuovat mieleen erilaisia asioita. Kysyttiin myös, minkälainen alue vastaajalle tulee ensiksi mieleen sanasta maaseutu sekä lueteltiin erilaisia alueita ja kysyttiin, miten ne vastaavat mielikuvaa maaseudusta. Haluttiin myös tietää kuinka voimakkaana vastaaja kokee maaseutu/kaupunki -identiteetin. Lisäksi haluttiin tietoja vastaajan asunnon, vapaa-ajan asunnon ja työpaikan sijainneista ja kysyttiin, millainen olisi vastaajalle mieluisin vakinainen asuinpaikka.

Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien monipaikkaisuutta selvittämällä liikkumista eri ympäristöissä. Tiedusteltiin, aikooko vastaaja muuttaa lähitulevaisuudessa maaseutumaisempaan tai kaupunkimaisempaan ympäristöön. Lisäksi kysyttiin erilaisten paikkojen merkityksistä ihmisille ja miten tämä ilmenee heidän elämässään. Esitettiin myös erilaisia hyvän elämän elementtejä ja kysyttiin, kuinka ne toteutuvat vastaajan kohdalla. Kysyttiin, mitä maaseutu merkitsee vastaajalle tänä päivänä ja mitä maaseutu todennäköisesti tulee merkitsemään 10 vuoden kuluttua. Kysyttiin myös vastaajan mielipidettä maaseudun muuttumisen merkityksestä itselle ja koko Suomelle.

Vastaajille esitettiin myös tulevaisuudenkuvia maaseudusta ja kysyttiin, mitkä niistä parhaiten vastaisivat toiveita maaseudun tulevaisuudesta ja miten he uskovat asioiden olevan vuonna 2025. Esitettiin myös väittämiä siitä, mitä maaseudulle pitäisi tehdä tulevaisuudessa, mitkä ovat polttavimmat kehittämistarpeet ja mistä voisi karsia. Esitettiin myös maaseutuun liittyvää yrittäjyyttä koskevia väittämiä ja tiedusteltiin toimiiko vastaaja tai onko hän ryhtymässä yrittäjäksi maaseudulla ja maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti/asema, talouden rakenne, kotona asuvien lasten ikä, talouden koko, talouden bruttotulot sekä paikkakuntatietoja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.