FSD2928 Maaseutubarometri 2013: yrityspäättäjät

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Aho, Pauliina (Taloustutkimus Oy)
  • Rahkonen, Juho (Taloustutkimus Oy)

Asiasanat

maaseudun kehittäminen, maaseudun suunnittelu, maaseutu, maaseutuelinkeinot, maaseutukulttuuri, maaseutumatkailu, maaseutupolitiikka, maaseutuympäristö, maaseutuyritykset

Sisällön kuvaus

Tutkimus kartoittaa maaseudun merkityksiä ja tulevaisuutta. Sen tehtävänä on antaa tietoa suomalaisten maaseutukäsityksistä. Tutkimus on jatkoa Sitran "Maamerkit - maaseudun merkitykset" -ohjelmassa vuosina 2009 ja 2011 toteutetuille maaseutubarometreille. Tutkimuksen tämän osan tarkoituksena on selvittää yrityselämän päättäjien käsityksiä Suomen erilaisista alueista.

Yrityselämän päättäjiltä tiedusteltiin, millaisia mielikuvia maaseutu heissä herättää. Kysyttiin, miten vahvasti maaseutu ja vastaavasti kaupunki tuovat mieleen erilaisia asioita. Seuraavaksi vastaajille esitettiin kuvauksia erilaisista alueista ja kysyttiin, miten hyvin ne vastaavat mielikuvia maaseudusta. Kysyttiin myös, ovatko tietyt paikat vastaajien mielestä maaseutua. Haluttiin myös tietää kokevatko vastaajat itsensä maalaisiksi vai kaupunkilaisiksi ja kuinka tärkeäksi he kokevat maaseutu/kaupunki -identiteetin itselleen.

Kysyttiin mitä maaseutu merkitsee vastaajille tänä päivänä ja mitä he luulisivat sen merkitsevän 10 vuoden kuluttua. Haluttiin myös tietoja tulevaisuudenkuvista, jotka parhaiten vastaisivat vastaajan toiveita Suomen maaseudun merkityksestä vuonna 2025 ja pyydettiin vastausta siihen, miten vastaajat uskovat asioiden tuolloin olevan. Useilla väittämillä kartoitettiin mitä maaseudulle pitäisi vastaajien mielestä tehdä. Pyydettiin myös nimeämään maaseudun tärkeimmät kehittämistarpeet sekä sellaiset toimenpiteet, joista voitaisiin karsia.

Elinkeinoja ja yrittäjyyttä käsiteltiin pyytämällä arvioita eri alojen liiketoimintamahdollisuuksien kehittymisestä maaseudulla ja esittämällä yrittäjyyden yleistä kehittämistä koskevia väittämiä. Lisäksi esitettiin erikseen maaseutuun liittyvää yrittäjyyttä koskevia väittämiä ja tiedusteltiin toimiiko vastaaja tai onko hän ryhtymässä yrittäjäksi maaseudulla ja maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen.

Taustamuuttujia olivat mm. syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, ammatti, yrityksen henkilöstömäärä, toimiala ja liikevaihto, sekä paikkakuntatietoja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.