FSD2933 EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2014

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)

Asiasanat

Euroopan integraatio, arvot, asenteet, hyvinvointi, koulutus, rakennemuutos, tasa-arvo, uudistukset, ympäristö, yritykset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Teemoina ovat suomalaisen yhteiskunnan muutostarpeet ja uudistaminen, eriarvoisuus ja tasa-arvo sekä Euroopan unioni.

Aluksi esitettiin useita väittämiä työelämästä, yhteiskunnasta, politiikasta ja taloudesta. Ne käsittelivät muiden muassa koulutusjärjestelmää, uudistumista, työllisyyttä, yrittämistä, vapaata kilpailua, ilmastonmuutosta, maahanmuuttoa ja hyvinvointia.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin asioita, joista suomalaisen yhteiskunnan kritisoitu hidas uudistaminen johtuu. Lueteltuja tekijöitä olivat mm. järkevä varovaisuus, suuret linjaerot hallituksessa, ongelmien suuruus ja monimutkaisuus sekä vastuunottoa ja riskiä välttelevä ilmapiiri.

Vastaajilta kysyttiin myös, miten he luonnehtisivat itseään äänestäjinä tai sijoittaisivat itsensä eri akseleilla (vasemmisto-oikeisto ja konservatiivi-liberaali). Lisäksi tiedusteltiin, kuinka tasa- tai eriarvoisia suomalaiset ovat esimerkiksi tulonjaon, terveyden ja koulutusmahdollisuuksien kannalta, alueellisesti vertaillen sekä oikeudellisesti. Vastaajat arvioivat erilaisia hyväksyttäviä vaikutuskeinoja, suomalaisten ja Suomen tunnusomaisia piirteitä sekä suomalaisen koulutuksen tasoa kansainvälisesti. Edelleen kysyttiin eri vaikutuskeinojen hyväksyttävyydestä, suhtautumista EU-jäsenyyteen ja mielipiteitä rahayksikön vaihtamisesta markasta euroon. Haluttiin myös tietää, onko eurosta ja EMU-jäsenyydestä hyötyä vai haittaa Suomelle nykyisessä taloustilanteessa.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, syntymävuosi, asuinmaakunta, asuinkunnan koko, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala, puoluekanta (mitä puoluetta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt), ammatillinen keskusjärjestö ja yhteiskuntaluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.