FSD2939 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Oikeusministeriö

Asiasanat

asunto-osakeyhtiölaki, asunto-osakeyhtiöt, hallitukset, isännöitsijät, kunnossapito, muutostyöt, osakkaat, remontti, sovittelu, toiminnantarkastus, toimivuus, viestintä, yhtiökokoukset

Sisällön kuvaus

Oikeusministeriön vuoden 2013 lopulla toteuttamassa kyselyssä selvitettiin vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain (AOYL:n) toimivuutta sekä täytäntöönpanon ja vaikutusten toteutumista. Kysely tehtiin erillisinä taloyhtiöiden osakkaille, hallituksen jäsenille, isännöitsijöille ja kiinteistönvälittäjille. Tämä aineisto käsittää asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöiden vastaukset.

Aluksi kyselyssä tiedusteltiin asunto-osakeyhtiön isännöintiyrityksen taustatietoja ja asiakasyhtiöiden hallinnon toimintaa koskevia kysymyksiä, kuten kuinka suuressa osassa asiakasyhtiöitä hallitus kokoontuu tietyn ajan välein sekä paljonko asiakasyhtiöiden hallitustyöskentely vie aikaa isännöitsijältä. Lisäksi kysyttiin hallitusta ohjaavien työjärjestyksen ja taloyhtiön strategian olemassa olosta ja hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista. Seuraavaksi kysyttiin isännöitsijän toimintaa määrittelevien ohjeistuksien yleisyydestä. Isännöitsijä sai lisäksi arvioida muutoksia työmäärässään ja työtehtävissään vuoden 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain jälkeen.

Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin tilintarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta sekä tiedottamisesta ja tiedonsaannista. Isännöitsijältä kysyttiin, kuinka suurella osalla asiakasyhtiöistä on tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä onko näiden tehtävien jaosta ollut näkemyseroja. Tiedottamiseen ja tiedonsaamiseen liittyen isännöitsijältä kysyttiin kantaa muun muassa siihen vastaako isännöitsijä osakkaiden kysymyksiin yhtiökokouksessa sekä tiedotetaanko osakkaita riittävän ajoissa osakkaan kannalta tärkeistä hallituksen päätöksistä ja suunnitelmista. Lisäksi tiedusteltiin erilaisista tiedotuskanavista isännöintiyrityksessä sekä asioita, joiden osalta osakkaisiin tulisi olla yhteydessä, kuten tulevat remontit ja taloyhtiön palvelusopimukset.

Kysymyksissä yhtiön rakennusten ylläpidosta tiedusteltiin kunnossapitotarpeen laatimisesta ja sen seurannasta. Isännöitsijältä kysyttiin muun muassa pitäisikö kunnossapitotarveselvityksen olla ammattilaisen laatima ja kuinka suuressa osassa asiakasyhtiöitä rakennusten kuntoa käsitellään hallituksen kokouksissa säännöllisesti. Seuraavaksi tiedusteltiin kunnossapitotarpeisiin varautumisesta taloudellisesti. Remontointiin liittyen kysyttiin vielä tarkemmin hissien rakentamisesta ja rakentamisen lisääntymisestä vuoden 2010 lakimuutoksen jälkeen.

Kyselyn lopulla isännöitsijältä tiedusteltiin osakkaiden remonteista ja taloyhtiön sovittelu- ja riidanratkaisutoimista. Kysymykset koskivat muun muassa osakkaan tekemän remonttityön hyvityksiä, remontti-ilmoitusten tekoa, ilmoitusten käsittelyprosessia ja remonttien valvontaa. Lisäksi kartoitettiin osakkaiden taloyhtiölle tekemiä lain mukaisia remontti-ilmoituksia ja mahdollisten puutteiden osalta sitä, mistä laiminlyönnit ilmoitusten tekemisen suhteen johtuvat ja millaisia seurauksia laiminlyönneistä on asiakasyhtiössä. Kysymyksissä taloyhtiön riitatilanteista tiedusteltiin, ovatko erimielisyydet vähentyneet vai lisääntyneet kesäkuun 2010 jälkeen. Lisäksi isännöitsijältä tiedusteltiin, keneltä erimielisyyksien ratkaisemiseen on haettu apua. Viimeiseksi kysyttiin vielä asuntokauppoihin liittyen isännöitsijäntodistuksen antamisesta, sen hinnasta sekä sen sisältämistä tiedoista osakkaalle luovutettaessa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutustaso, koulutusala sekä asiakasyhtiöiden määrä, - rakennusvuosi ja - sijainti.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.