FSD2952 Seksuaalisuus osana elämää 1992

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kontula, Osmo (Helsingin yliopisto. Kansanterveystieteen laitos)

Asiasanat

elämäkerrat, erotiikka, intohimo, kirjoituskilpailut, muistelmat, parisuhde, rakkaussuhde, seksi, seksuaalikasvatus, seksuaalinen identiteetti, seksuaalinen kehitys, seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalisuus, sukupuolielämä, sukupuolimoraali, sukupuolivietti

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää suomalaisten omakohtaisia kirjoituksia seksuaalisuudesta ja seksielämästä. Kirjoitukset on kerätty valtakunnallisella kirjoituskilpailulla, jossa vastaajaa on pyydetty vapaamuotoisesti kertomaan oman seksuaalisuuden ja sukupuolielämän kannalta merkityksellisistä asioista ja kokemuksista elämän varrelta. Aineisto on kerätty osana suomalaisten sukupuolielämää kartoittavaa FINSEX-tutkimushanketta vuonna 1992.

Seksuaalisen omaelämänkerran kilpailukutsussa vastaajia on ohjeistettu kirjoittamaan vapaamuotoisesti, mutta heille annettiin väljä neljän kohdan runko, jota noudattamalla omaa kirjoitustaan voi ohjata. Aluksi kirjoittajaa pyydettiin kuvaamaan sen hetkistä elämäntilannetta: miten seksuaalinen elämä on muokkautunut siihenastiseen elämäntilanteeseen ja millaisia tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden kokemuksia siihen liittyy.

Toiseksi kirjoittajaa pyydettiin kertomaan elämänhistoriastaan ja siitä, miten lapsuudenkoti ja vanhemmat suhtautuivat seksuaalisuuteen sekä millaisia seksuaalisuuden kokemuksia esiintyi lapsuuden ja nuoruuden vuosina sekä myöhemmin aikuisuuden sukupuolikokemuksissa. Kirjoittajaa pyydettiin kertomaan erilaisista suhteista, seikkailuista sekä seksuaalisuuteen kohdistuvien ajatusten muuttumisesta elämän kuluessa.

Kolmanneksi kirjoittajaa pyydettiin arvioimaan seksuaalista elämäänsä kokonaisuutena, kuten mitkä ovat merkittävimmät ja traumaattisimmat kokemukset sekä mitä asioita toivoo vielä seksiltä. Neljännessä kohdassa kirjoittajaa pyydetään vielä kertomaan muun muassa, minkä ulkoisten asioiden hän uskoo elämässä vaikuttaneen eniten suhtautumiseensa seksuaalisuuteen, mitä elämä on opettanut ja mistä on saanut sosiaalista tukea vaikeissa tilanteissa.

Kirjoituksissa esiintyy hyvin monipuolisesti seksuaalisuuteen liittyviä aihealueita ja niitä ovat muun muassa seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö, seksuaaliset häiriöt, masturbaatio, eroottiset leikit, seksuaalinen halukkuus, ryhmäseksi, seksuaalivalistus, sukupuolimoraali, pornografia, prostituutio ja erilaiset seksuaaliset identiteetit.

Kirjoituksen ovat kaikki suomenkielisiä lukuun ottamatta yhtä ruotsinkielistä kirjoitusta. Aineistossa kirjoituksia on yhteensä 149 kappaletta.

Taustatietoina on kerrottu vastaajan sukupuoli, ikä, pääasiallinen toimi ja parisuhdetyyppi.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata. Kirjoitukset on numeroitu tutkijan alkuperäisen numeroinnin mukaisesti, siksi ne eivät noudata ns. normaalia numerointijärjestystä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.