FSD2960 Kehitysyhteistyötutkimus 2014

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Ulkoasiainministeriö

Asiasanat

Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhatjulistus, avunanto, avustustoiminta, ilmastonmuutokset, kansainvälinen yhteistyö, kehitysmaapolitiikka, kehitysmaat, kehitysyhteistyö, mielipidetutkimus, määrärahat, rauha, taloudelliset kriisit

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten käsityksiä, mielipiteitä ja tiedon tasoa Suomen kehitysyhteistyöstä, sen tärkeydestä, sisällöstä, päämääristä ja kohdentamisesta. Lisäksi esitettiin kysymyksiä mm. YK:n vuosituhattavoitteista. Aineisto kerättiin henkilökohtaisina käyntihaastatteluina vastaajien kotona osana Taloustutkimuksen valtakunnallista CAPI Omnibus -tutkimusta.

Aluksi kysyttiin mitä vastaajille tulee mieleen sanasta kehitysyhteistyö. Tämän jälkeen kysyttiin, kuinka tärkeää kehitysyhteistyö tai kehityspolitiikka vastaajien mielestä on ja heitä pyydettiin ottamaan kantaa kehitysyhteistyötä koskeviin väittämiin. Haastatteluissa selvitettiin myös mitä vastaajat pitävät kehitysyhteistyön vaikeimpana haasteena ja testattiin, osaavatko vastaajat nimetä YK:n vuosituhattavoitteita. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan vuosituhattavoitteiden esittämien kehityskohteiden tilaa vuonna 2010 ja mille aloille kehitysponnistuksia sekä varoja pitäisi suunnata.

Seuraavaksi kysyttiin vastaajien näkemystä Suomen kehitysyhteistyön tehokkuudesta, tuloksellisuudesta ja miten tärkeää on, että kehitysyhteistyöhankkeissa näkyy, että apu on saatu Suomesta. Vastaajien tietoutta selvitettiin pyytämällä heitä arvioimaan oman tietämyksensä tasoa ja kysymällä kuinka paljon Suomi käyttää varoja kehitysapuun, maanpuolustukseen ja maatalouden tukemiseen vuonna 2014. Kysyttiin myös mitä kehitysyhteistyöhön suunnatuille määrärahoille Suomen nykyisessä taloudellisessa tilassa tulisi tehdä ja jos niitä kasvatettaisiin, miten se tulisi rahoittaa. Tämän jälkeen tiedusteltiin, onko Suomessa saatavilla riittävästi tietoa kehitysyhteistyöstä ja kehitysmaista sekä mistä vastaajat ovat saaneet ja mistä haluaisivat saada tietoa näistä. Tiedon saamiseen liittyen kysyttiin vielä, minkälaista lisätietoa vastaajat kaipaisivat ja missä määrin he luottavat erilaisilta tahoilta saamiinsa tietoihin

Tämän jälkeen kysyttiin vielä mitä kehitysyhteistyötoimijoita vastaajat pitävät tärkeimpinä ja kuinka tärkeänä vastaajat pitävät humanitaarista apua. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin mitä puoluetta he äänestivät vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ja minkä puolueen ehdokasta he todennäköisimmin äänestäisivät, mikäli eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

Aineistossa on runsaasti taustamuuttujia, joista esimerkkeinä vastaajan sukupuoli, ikä, ammatti ja talouden koko.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.