FSD2964 Linux-käyttäjien mielikuvat käyttöjärjestelmistä 2008-2009

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Karvinen, Juho (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Asiasanat

Linux, MacOS, Windows, avoin lähdekoodi, käyttäjäkokemus, käyttöjärjestelmät, mielikuvat, osallistuminen, poliittinen osallistuminen, tietokoneet, tietotekniikka, vapaat ohjelmistot, verkkoyhteisöt, yhteisöt

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten Linux-käyttäjien mielikuvia kolmesta eri käyttöjärjestelmästä: Windows, Mac OS X ja Linux.

Kysely koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa selvitetään vastaajan taustatietoja ja kansalaisaktiivisuutta. Toinen osa koostuu Osgood-asteikollisista käyttöjärjestelmiä koskevista 35 mielikuvamuuttujan patteristoista. Kolmannessa osassa vastaajilta kysytään tarkentavia kysymyksiä liittyen Linuxin käyttöön ja Linux-yhteisössä toimimiseen.

Keskeisessä asemassa kyselyssä oli 35 vastakohtaparin kysymyspatteristo, jonka avulla selvitettiin vastaajien mielikuvia kolmesta käyttöjärjestelmän osa-alueesta: käyttökokemuksesta, eettisyydestä ja luotettavuudesta. Vastaajia on pyydetty määrittelemään käsityksiään käyttöjärjestelmistä sijoittamalla ne vastakohtien, kuten hyvä-paha välille asteikolla 1 erittäin hyvä - 7 erittäin paha. Vastakohtaparien muodostamisessa on hyödynnetty Charles Osgoodin 1950-luvulla kehittämää semanttisen differentiaalin tekniikkaa, jolla on tarkoitus mitata johonkin asiaan liittyviä konnotatiivisia merkityksiä. Lopuksi vastaajilta kysyttiin miksi he käyttävät Linuxia.

Taustamuuttujina ovat mm. poliittinen aktiivisuus ja suuntautuminen, koulutus sekä ammattiasema ja onko vastaaja osallistunut Linux-järjestelmän ohjelmointiin tai muulla tavoin yhteisön toimintaan. Aineistoon liittyy haastattelut, jotka on myös arkistoitu: FSD2965 Linuxia käyttävät naiset: haastattelut 2010-2012.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.