FSD2965 Linuxia käyttävät naiset: haastattelut 2010-2012

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Karvinen, Juho (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

Linux, atk, avoin lähdekoodi, elämäntapa, käyttöjärjestelmät, naiset, odotukset, ohjelmointi, sukupuoli, tasa-arvo, tietojenkäsittely, tietotekniikka, vapaat ohjelmistot, yhdenvertaisuus, yhteisöt

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa haastateltiin 20-36-vuotiaita suomalaisia naisia, jotka käyttävät Linux-käyttöjärjestelmää. Haastateltavat ovat kaikki korkea-asteen koulutusta saaneita. Haastatteluilla kartoitettiin Linuxia käyttävien naisten kokemuksia heihin kohdistuneista odotuksista tietokoneen käyttäjänä sekä miten heidän mielestään sukupuoli vaikuttaa käsityksiin tietoteknisestä kompetenssista.

Aluksi haastateltavilta kysyttiin heidän suhteestaan tietokoneisiin ja minkälainen tausta heillä on tietokoneen käyttäjänä. Tämän jälkeen selvitettiin haastateltavan suhdetta Linux-käyttöjärjestelmään kysymällä muun muassa milloin Linuxin käyttö on alkanut ja mitä kautta siihen on tutustuttu sekä onko haastateltava kiinnostunut syvemmin avoimen lähdekoodin periaatteista. Lisäksi haastateltavia pyydettiin kuvailemaan tyypillistä Linuxin käyttäjää. Lopuksi tutkittavilta kysytään ajattelevatko he sukupuolen vaikuttavan siihen, miten heihin suhtaudutaan tietokoneen käyttäjänä ja minkälaisia odotuksia heihin kohdistuu Linuxin käyttäjänä. Lisäksi sukupuolen roolia selvitetään muun muassa kysymyksillä sukupuolen merkittävyydestä miesvaltaisessa yhteisössä ja vaikuttaako sukupuolen esilletuominen muiden Linux-käyttäjien käyttäytymiseen internet-keskusteluissa.

Haastattelut toteutettiin verkkokeskusteluina IRC:ssä, Skypessä, Microsoftin Messengerissä sekä Facebookissa. Taustatietoina on kysytty tietoteknistä koulutusta, haastattelun aikaista työtilannetta, peliharrastusta, suhteita ammatti- tai harrastajayhteisöihin ja lapsuuden kokemuksia tietotekniikan parissa. Aineistoon liittyy kysely, joka on myös arkistoitu: FSD2964 Linux käyttäjien mielikuvat käyttöjärjestelmistä: kysely 2008-2009.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.