FSD2975 Suomenruotsalaisten kansalaiskeskustelu internetissä 2013

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Strandberg, Kim (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning (Samforsk))
  • Berg, Janne (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning (Samforsk))

Asiasanat

internet, julkinen keskustelu, luottamus, poliittinen osallistuminen, politiikka, sosiaalinen media, tietoyhteiskunta, yhteiskunta

Sisällön kuvaus

Tutkimus käsitteli kansalaiskeskustelua internetissä. Keskustelun aiheena oli homoseksuaalisten parien oikeus adoptioon. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millä tavoin asynkroninen ja synkroninen kommunikointi vaikuttivat keskustelun luonteeseen ja laatuun. Lisäksi tutkittiin oliko keskustelijoiden nimettömyydellä merkitystä.

Aluksi vastaajilta kysyttiin, miten usein ja millä tavoin he käyttävät internetiä tai sosiaalista mediaa. Vastaajilta pyydettiin mielipidettä myös Suomen energia-, sosiaali- ja alkoholipolitiikasta. Vastaajien sosiaalista ja poliittista käyttäytymistä sekä yhteiskunnallista osallistumista kartoitettiin useilla väittämillä.

Seuraavaksi tarkennettiin vastaajien internetin käyttöä kysymällä millä eri tavoilla he internetiä käyttävät. Vastaajilta kysyttiin myös, miten paljon he luottavat erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Lisäksi kysyttiin, miten kiistanalaisia erilaiset yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin nousseet asiat heidän mielestään ovat.

Lopuksi vastaajat saivat kertoa mielipiteensä siitä, millaiseksi he kaiken kaikkiaan kokivat keskustelun internetissä ja miten he mahdollisesti haluaisivat sitä muuttaa.

Taustamuuttujina olivat ikä, sukupuoli, koulutus, asuinseutu, ammattiryhmä, kiinnostus politiikasta ja äänestyskäyttäytyminen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.