FSD2977 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2014

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

Ukraina, Venäjä, asevelvollisuus, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustuspolitiikka, puolustusvoimat, sotilasliitot, tulevaisuus, turvallisuus, uhat, ulkopolitiikka, varusmiespalvelus

Sisällön kuvaus

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko- ja puolustuspolitiikasta. Lisäksi kartoitettiin mielipiteitä tulevaisuuden huolenaiheista ja turvallisuusuhkista sekä näihin varautumisesta. Kysyttiin myös Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä sekä Suomessa käytössä olevasta asevelvollisuudesta ja puolustusvoimien rahoittamisesta. Teemoina olivat myös arviot Suomeen kohdistuvista mahdollisista sotilaallisista sekä tietoverkko- ja -järjestelmäuhkista.

Aluksi tiedusteltiin mielipiteitä muun muassa Suomen ulkopolitiikan hoitamisesta, puolustusvoimille myönnettävistä varoista, aseellisesta puolustautumisesta sekä asevelvollisuudesta. Tulevaisuuden huolenaiheisiin liittyen kysyttiin, missä määrin esimerkiksi Euroopan talouden näkymät, ilmaston lämpeneminen, kehitys Venäjällä tai työllisyystilanne Suomessa aiheuttavat huolta tulevaisuuden osalta. Lisäksi tiedusteltiin, millainen vaikutus tekijöillä, kuten Suomen EU-jäsenyydellä, Suomen mahdollisella Nato-jäsenyydellä, suomalaisten osallistumisella kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin tai Suomen sotilaallisella liittoutumattomuudella on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen.

Tämän jälkeen kysyttiin muun muassa Suomen puolustuspolitiikasta ja sotilaallisesta yhteistyöstä muiden Pohjoismaiden ja Naton kanssa sekä Euroopan Unionissa. Lisäksi pyydettiin mielipidettä Suomeen kohdistuvan sotilaallisen uhkan todennäköisyydestä seuraavien 10 vuoden kuluessa sekä tiedusteltiin Suomen mahdollisuuksista puolustautua tavanomaisin asein käytävässä sodassa. Pyydettiin myös arviota siitä, miten eri tekijät vaikuttavat uskottavaan puolustukseen.

Lopuksi vastaajilta pyydettiin arvioita sotilaallisesta tilanteesta Suomen lähialueilla seuraavan kymmenen vuoden aikana sekä kysyttiin miten Euroopan Unioni ja Suomi ovat toimineet Ukrainan kriisin yhteydessä. Pyydettiin myös arviota Venäjän toimien vaikutuksista Suomen turvallisuuteen.

Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, maakunta sekä talouden tuloluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.