FSD2977 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2014

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan?

Erilaiset tartuntataudit, epidemiat

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin huonosti 1 10
Melko huonosti 2 154
Melko hyvin 3 582
Erittäin hyvin 4 245
Ei osaa sanoa 5 32
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1023
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.13
keskihajonta .733

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.