FSD2977 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2014

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan?

Energian saatavuus

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin huonosti 1 29
Melko huonosti 2 353
Melko hyvin 3 543
Erittäin hyvin 4 50
Ei osaa sanoa 5 48
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1023
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.74
keskihajonta .793

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.