FSD2980 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2014

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen kaupunkiseudun nuorisopalvelut

Asiasanat

elintavat, harrastukset, kiusaaminen, liikunta, nuoret, perhe, päihteet, sosiaalinen media, vaikuttaminen, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Nuorisokyselyllä kerättiin tietoa Tampereen kaupunkiseudun nuorten vapaa-ajanvietosta, hyvinvoinnista ja vaikutusmahdollisuuksista. Kyselyn kohderyhmänä olivat Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien peruskoulun 7.-9.-luokkalaiset nuoret.

Vastaajien kotielämää kartoitettiin kysymyksillä perheenjäsenistä, asumisesta, vanhempien työllisyystilantanteesta ja perheen taloudellisesta asemasta. Lisäksi kysyttiin vastaajan kotona viettämästä ajasta ja yhdessä perheen kanssa tehtävistä asioista sekä vastaajan vaikutusmahdollisuuksista perheen yhteisiin asioihin.

Vapaa-ajanviettoa selvitettiin kysymyksillä, jotka käsittelivät tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttöä, harrastuksia ja vapaa-ajanviettopaikkoja. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien kokemuksia ja mielikuvia nuorille järjestettävästä toiminnasta sekä tekijöitä, jotka rajoittivat vastaajien mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan.

Vastaajien hyvinvointiin ja elämäntapoihin liittyen kysyttiin mm. liikunnasta, nukkumisesta, kiusaamisesta ja päihteidenkäytöstä. Lisäksi kartoitettiin vastaajien sosiaalisen tukiverkon laajuutta ja kokemuksia yksinäisyydestä.

Lopuksi tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä nuorille suunnatun toiminnan ja palvelujen kehittämisestä. Kysymyksillä selvitettiin mm. harrastusmahdollisuuksiin liittyviä toiveita ja nuorten käyttämiä tapoja vaikuttaa asuinkuntansa asioihin.

Taustamuuttujia ovat vastaajan luokka-aste, sukupuoli, kotikieli ja kunta, jossa vastaaja käy koulua.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.