FSD2987 Diakoniabarometri 2009

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Diakonian tutkimuksen seura
  • Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Asiasanat

diakonia, diakonissat, diakonit, evankelis-luterilainen kirkko, huono-osaisuus, kirkko (instituutio), seurakunnat, sosiaaliset ongelmat, työelämä, työntekijät

Sisällön kuvaus

Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Aineistossa käsitellään diakoniatyön työnkuvan muutosta, yhteistyösuhteita, diakoniatyön sisällön määrittelyä ja diakoniatyön asiantuntijuutta.

Työnkuvan muutokseen liittyen diakoniatyöntekijöiltä kysyttiin, ovatko eri työmuodot, kuten rippikoulutyö, yhteistyö sosiaalitoimen kanssa tai taloudellinen avustaminen lisääntyneet tai vähentyneet viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi kysyttiin, miten taloudellinen taantuma näkyi työssä. Yhteistyösuhteisiin liittyen tiedusteltiin, onko yhteistyö kunnan, järjestösektorin ja yritysten kanssa lisääntynyt tai vähentynyt viime vuosina sekä mitä ongelmakohtia ja onnistumisen kokemuksia yhteistyössä on ollut. Myös diakonian roolista hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja vapaaehtoistoiminnan roolista hyvinvoinnin ylläpitämisessä kysyttiin.

Diakonian sisällöllisiin rajauksiin ja diakoniatyöhön liittyen työntekijöiltä tiedusteltiin työn sisältöä määrittäviä tahoja ja näkemystä diakonian perustehtävästä. Vastaajia pyydettiin myös ottamaan kantaa erilaisiin diakoniatyötä koskeviin väitteisiin ja kertomaan taloudellisen avustustyön roolista. Asiantuntijuuteen liittyen kysyttiin, mitä erityistä on diakonian ammatillisessa osaamisessa ja millainen osaaminen vapaaehtoistoiminnan ohjaamisessa korostuu.

Taustamuuttujina aineistossa ovat syntymävuosi, koulutus, työskentelyvuosien määrä diakoniatyössä ja työskentelykunnan asukasmäärä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.