FSD3008 Tervaskannot-kysely 1998

Tekijät

  • Hervonen, Antti (Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos)
  • Jylhä, Marja (Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos)

Asiasanat

ajankäyttö, aktiivisuus, avuntarve, elämäntilanne, kodinhoitoapu, kotipalvelut, kotona asuminen, pitkäikäisyys, sairaudet, terveydentila, vanhukset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin pitkän iän salaisuuksia tarkastelemalla 90 vuotta täyttäneiden tamperelaisten asumiseen, avun saamiseen, toimintakykyyn ja arkeen liittyviä asioita.

Aluksi tutkittavilta kysyttiin kenen kanssa he asuvat ja auttaako joku heitä kotona esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä ja ruoanlaitossa. Henkilökohtaista avunsaantia ja kodinhoitoapua selvitettiin tarkemmin kysymällä kuka auttaa eniten kotona jokapäiväisessä elämässä ja käykö kodinhoitaja tai kotiavustaja ainakin kerran viikossa.

Muita arkeen ja toiminnallisuuteen liittyviä asioita selvitettiin kysymällä viettävätkö tutkittavat suurimman osan päivästä vuoteessa, jalkeilla vai istuskellen, käyvätkö he itse kaupassa, ulkoilevatko päivittäin ja seuraavatko uutisia sanomalehdistä. Lisäksi kysyttiin missä ammatissa tutkittavat ovat toimineet suurimman osan työikäänsä, onko heidän mielestään ihmisen hyvä elää 100-vuotiaaksi ja millaiseksi he arvioivat oman terveydentilansa. Fyysistä toimintakykyä selvitettiin kysymällä kykenevätkö tutkittavat liikkumaan vaikeuksitta, kävelemään 400 metriä, kulkemaan portaissa, pukeutumaan, pääsevätkö vuoteesta ja onko tutkittavilla lääkärin toteamia sairauksia.

Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, minkä verran iäkkäitä ihmisiä arvostetaan nykyisin ja onko vanhojen ihmisten asema muuttunut tutkittavien lapsuuden ajoista. Aineistossa on lisäksi tieto siitä, vastasivatko vanhukset itse kysymyksiin.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.