FSD3013 Tervaskannot-kysely 2014

Tekijät

  • Jylhä, Marja (Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö)

Asiasanat

ajankäyttö, aktiivisuus, avuntarve, elämäntilanne, kodinhoitoapu, kotipalvelut, kotona asuminen, laitoshoito, pitkäikäisyys, sairaudet, sosiaaliset suhteet, terveydentila, vanhukset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin pitkän iän salaisuuksia tarkastelemalla 90 vuotta täyttäneiden tamperelaisten asumiseen, avun saamiseen, toimintakykyyn ja arkeen liittyviä asioita.

Kotona asuvilta tutkittavilta kysyttiin aluksi kenen kanssa he asuvat ja auttaako joku heitä kotona esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä ja ruoanlaitossa. Henkilökohtaista avunsaantia ja kodinhoitoapua selvitettiin tarkemmin kysymällä kuka auttaa eniten kotona jokapäiväisessä elämässä ja käykö kotihoidon työntekijä ainakin kerran viikossa. Lisäksi kysyttiin, mikä olisi vastaajan mielestä nykytilanteessa paras asumismuoto.

Kaikkien vastaajien fyysistä toimintakykyä selvitettiin kysymällä kykenevätkö tutkittavat liikkumaan vaikeuksitta, kävelemään 400 metriä, kulkemaan portaissa, pukeutumaan, pääsevätkö vuoteesta, onko tutkittavilla lääkärin toteamia sairauksia ja millaiseksi he arvioivat oman terveydentilansa. Tiedusteltiin myös kuulosta, näöstä, väsymyksestä ja huimauksesta. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein vastaajat ulkoilevat, missä ammatissa tutkittavat ovat toimineet suurimman osan työikäänsä sekä koska viimeksi he ovat tavanneet lapsiaan tai puhuneet puhelimessa sukulaisten tai ystävän kanssa.

Lopuksi tiedusteltiin, kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat elämäänsä ja onko iäkkäiden ihmisten asema muuttunut tutkittavien lapsuuden ajoista. Edelleen kysyttiin vastaajien olinpaikkaa vastaushetkellä sekä vastasivatko vanhukset itse kysymyksiin.

Taustamuuttujina ovat tutkittavan sukupuoli, siviilisääty ja koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.