FSD3020 Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto

Asiasanat

aseksuaalisuus, elämäkerrat, homoseksuaalisuus, ihmissuhteet, intersukupuolisuus, järjestötoiminta, kiusaaminen, lapsuus, nuoruus, seksuaalisuus, seksuaalivähemmistöt, sosiaaliset normit, sukupuolenkorjaus, sukupuoli-identiteetti, syrjintä, transsukupuolisuus, transvestismi

Sisällön kuvaus

Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014 -aineiston kirjoitukset käsittelevät, millaista on elää Suomessa nuoruutta seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvana tai muuten niiden normeja kyseenalaistavana, ja millaista se on ollut ennen. Kirjoitukset on kerätty osana Setan ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyössä vetämää Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanketta (2012-2014), jota rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kirjoituksissa käsiteltiin omaa sukupuoli-identiteettiä ja seksuaalisuutta, vähemmistöön kuulumista, sosiaalisia verkostoja, yhteiskunnallista osallistumista, perheen ja koulun suhtautumista omaan seksuaalisuuteen ja sukupuolen kokemuksiin. Kirjoittajat kertoivat oman sukupuoli- ja/tai seksuaali-identiteetin kehityksestä ja siihen liittyvistä sosiaalisista ja henkisistä prosesseista. Kirjoittajat kuvasivat usein kasvua ja elämää sukupuolinormatiivisissa yhteisöissä lapsena ja aikuisena. Kirjoituksissa käsiteltiin lisäksi perhesuhteita, ensimmäisiä ihastuksia ja myöhempiä rakkaussuhteita sekä niiden tuomaa elämäniloa, pettymyksiä ja yksinäisyydenkin tunteita. Kirjoituksissa tuotiin esille myös kokemuksia yhteiskunnassa vaikuttamisesta ja osallistumisesta eri järjestöjen kuten Setan toimintaan.

Kirjoitusten tyyli sai olla vapaa ja ne sisältävät muun muassa runoja. Aineistossa on kirjoituksia yhteensä 131, joista kolme on ruotsinkielisiä.

Taustatietoina aineistossa on kirjoittajan antamat tiedot ammatista, syntymävuodesta, asuinmaakunnasta ja sukupuolesta. Asuinmaakunta on luokiteltu tietoarkistossa yhteystiedoissa annetun asuinpaikkakunnan perusteella.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.