FSD3022 Vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia eroauttamisesta 2014

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Rangell, Suvi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Asiasanat

auttaminen, eroaminen (ihmissuhteet), eroauttaminen, järjestötoiminta, kokemukset, osallistuminen, perehdyttäminen, perhetapaaminen, perhetyö, sitoutuminen, vanhemmuus, vapaaehtoistyö

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kymmenestä vuonna 2014 kerätystä vapaaehtoistyöntekijän yksilöhaastattelusta. Vapaaehtoistyöntekijät tekivät eroauttamistyötä Tampereella Mannerheimin Lastensuojeluliiton eroperheille tarkoitetussa perhetapaamistoiminnassa. Perhetapaamistoiminnassa lapselle ja hänen etävanhemmalleen tarjotaan kodinomainen tapaamispaikka, jossa vapaaehtoiset toimivat tapaamisen valvojina.

Haastattelujen pääteemat olivat auttamistyöhön lähteneen omat kokemukset toiminnasta ja sen merkityksestä, käytännön työssä muodostuvat roolit sekä organisaation toiminta. Alussa haastateltavilta kysyttiin, miten he ovat lähteneet vapaaehtoistyöhön mukaan ja mitkä olivat motiivit päätöksen takana. Edelleen tiedusteltiin muun muassa, onko hänellä aikaisempaa kokemusta vapaaehtoistyöstä, millaiseksi on kokenut tämän vapaaehtoistyön ja mitkä ovat työn hyviä ja huonoja puolia.

Haastatteluissa käsiteltiin myös, millaisia perhetapaamiset ovat olleet käytännössä: mitä työnkuvaan kuuluu, miten on selvitty eri tilanteista ja mitä rooleja vapaaehtoistyöntekijällä on tapaamisissa. Usein auttajat pohtivat, miten omat elämänkokemukset vaikuttavat toimintaan eri tilanteissa. Vapaaehtoistyöntekijöiltä kysyttiin vielä toiminnan organisoinnista, kuten vapaaehtoistyöntekijöiden koulutuksista ja miten toimintaa voisi vielä parantaa. Heiltä tiedusteltiin myös, onko vapaaehtoistoiminta vastannut omia odotuksia.

Taustatietoina haastateltavista aineistossa ovat haastatteluajankohta, sukupuoli ja luokiteltu ikä.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.