FSD3040 Vammaisena Suomessa 2013-2014

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto
  • Kynnys ry

Asiasanat

elämäkerrat, hoitokulttuuri, kirjoituskilpailut, lapsuus, loukkaantuminen (fyysinen), selviytyminen, vammaiset, vammaishuolto, vammaisten asema

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää vammaisten ihmisten kirjoituksia siitä, millaista heidän elämänsä on ollut ja on nykyään vammaisena Suomessa. Vammaisena Suomessa -muistitietokeruu toteutettiin osana Vammaisten ihmisten elämä Suomessa -tutkimushanketta (2012-2015). Tutkimushanketta rahoitti Suomen kulttuurirahasto.

Usein kirjoittajat kuvasivat, millainen vamma hänellä on, miten se oireilee ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. He myös kuvasivat lapsuuttaan ja kasvuaan aikuiseksi ja niitä tekijöitä, jotka ovat auttaneet elämässä eteenpäin. Kertomuksia löytyi myös elämän eteen tuomista ongelmista ja esteistä, sekä henkisistä prosesseista, joita kirjoittajat ovat joutuneet käymään läpi vammansa kanssa. Kirjoitukset käsittelivät myös ihmissuhteita. Kirjotukset olivat vapaamuotoisia ja niiden sisältö vaihteli.

Taustatietoina kirjoittajista ovat sukupuoli, syntymävuosi, ammatti ja maakunta. Taustatiedoissa maakunta on muodostettu annetun asuinpaikkakunnan perusteella.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.