FSD3044 Suomalaisten ruokapäiväkirjat 2013

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Kansanrunousarkisto
  • Talonpoikaiskulttuurisäätiö

Asiasanat

ateriat, einekset, elintarvikkeet, elintavat, leipominen, ostokäyttäytyminen, ravintolat, ruoanvalmistus, ruoka-aineet, ruokailutilat, ruokakulttuuri, ruokaohjeet, ruokaperinne, ruokavaliot, syöminen, terveysvaikutukset, vuorokausirytmi

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää suomalaisten ruokapäiväkirjoja, jotka he ovat kirjoittaneet yhden päivän, 12.4.2013 perusteella. Ruokapäiväkirjat sisältävät tietoa siitä, mitä suomalaisten ruokaperinteeseen kuuluu 2010-luvulla: mitä syödään ja missä, kenen kanssa, millaisia raaka-aineita ostetaan ja millaisia ruokia valmistetaan itse. Kirjoitusten sisällöt vaihtelivat nautittujen ruokien luetteloista yksityiskohtaisiin kuvauksiin ruokailusta ja ruoan sisältämistä merkityksistä päivän kulussa. Ruokapäiväkirjoissa pohdittiin usein laajasti nykyistä ruuan ympärillä pyörivää keskustelua, esimerkiksi ravinnon terveellisyydestä ja eettisyydestä. Aineisto sisältää myös kuvia kirjoittajien ruuista. Ruokapäiväkirjojen keruun järjesti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto yhteistyössä Talonpoikaiskulttuurisäätiön kanssa.

Kirjoituksissa kerrottiin, mitä kirjoittaja tai kirjoittajan perhe söi kyseisenä päivänä eri aterioilla, mihin aikaan ja kenen kanssa se tapahtui. Kirjoittajat kertoivat, mitä raaka-aineita ja elintarvikkeita hankittiin kaupasta ja mitkä olivat perusteet eri valinnoille. Sitten kirjoittajat kertoivat usein, mitä ruokia he välttelevät tai suosivat osana omaa ruokavaliota, ja mitä ruokaa he valmistivat itse tutkimuspäivänä. Kirjoittajat saattoivat myös tuoda esille, jos he kohtasivat päivän aikana puhetta ruoasta mediassa tai keskustelivat siitä itse jonkun kanssa. Kirjoituksissa pohdittiin myös mm. ruoan hintaa, laatua, terveellisyyttä, painonhallintaa, ruokatuotannon eettisyyttä, raaka-aineiden saatavuutta, erikoisruokavalioita ja ruoan merkitystä itselle. Lopuksi kirjoituksissa usein arvioitiin sen päivän ruokailun tavanomaisuutta verrattuna muihin päiviin.

Taustatietoina kirjoituksissa on vastausaika, sukupuoli, syntymävuosi, ammatti, asuinpaikka ja kirjoituksen saapumistapa. Kaikki kirjoitukset ovat suomenkielisiä.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.