FSD3048 Kehitysyhteistyötutkimus 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Ulkoasiainministeriö

Asiasanat

Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhatjulistus, avunanto, avustustoiminta, ilmastonmuutokset, kansainvälinen yhteistyö, kehitysmaat, kehityspolitiikka, kehitysyhteistyö, mielipidetutkimus, määrärahat, rauha, taloudelliset kriisit

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten käsityksiä, mielipiteitä ja tiedon tasoa Suomen kehitysyhteistyöstä, sen tärkeydestä, sisällöstä, päämääristä ja kohdentamisesta. Lisäksi esitettiin kysymyksiä mm. YK:n vuosituhattavoitteista. Aineisto kerättiin osana Taloustutkimuksen valtakunnallista CAPI Omnibus -tutkimusta.

Aluksi kysyttiin mitä vastaajille tulee mieleen sanasta kehitysyhteistyö. Tämän jälkeen kysyttiin, kuinka tärkeää kehitysyhteistyö tai kehityspolitiikka vastaajien mielestä on ja heitä pyydettiin ottamaan kantaa kehitysyhteistyötä koskeviin väittämiin. Tämän jälkeen haastateltavilta kysyttiin ovatko he kuulleet YK:n vuosituhattavoitteista ja mitä niistä he pitävät tärkeinä.

Seuraavaksi kysyttiin vastaajien näkemyksiä Suomen kehitysyhteistyön kohdentumisesta ja tuloksista. Tätä selvitettiin muun muassa kysymällä miten tärkeinä haastateltavat pitävät erilaisia kehitysyhteistyön toimintamuotoja, kuten esimerkiksi humanitaarista apua. Haastateltavien tietoutta ja näkemyksiä kehitysyhteistyöhön käytettävistä määrärahoista selvitettiin kysymällä kuinka paljon Suomi käyttää varoja kehitysapuun ja pitäisikö suomen nykyisessä tilanteessa lisätä, vähentää vai pitää kehitysyhteistyöhön käytettävät määrärahat ennallaan.

Tämän jälkeen haastateltavilta kysyttiin mistä lähteistä he ovat saaneet tietoa kehitysyhteistyötä koskevista asioista, mistä he haluaisivat saada lisätietoa, ja miten luotettavina he pitävät eri tietolähteitä. Lopuksi kysyttiin miten vastaajat uskovat yksittäisinä henkilöinä voivansa auttaa kehitysmaita ja miten he ovat kuluneen vuoden aikana osallistuneet kehitysmaissa asuvien ihmisten tukemiseen.

Taustatietoina tutkittavilta kerättiin muun muassa ikä, ammatti, tuloluokka, lasten määrä, kuinka usein ja minkä välityksellä haastateltavat käyttävät internetiä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.