FSD3054 Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2014

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Asiasanat

akateeminen työvoima, korkeakouluopiskelu, pätkätyö, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työura, yliopistot

Sisällön kuvaus

Kyselyllä kartoitettiin vuonna 2009 Suomen yliopistoista valmistuneiden työllistymistä ja työhistoriaa valmistumisen jälkeisten viiden vuoden osalta.

Aluksi tiedusteltiin mm. vastaajan osallistumisesta erilaisiin koulutuksiin ja opintoihin yliopistotutkinnon suorittamisen jälkeen. Tämän jälkeen kysyttiin, kuinka kauan vastaaja oli ollut töissä valmistumisen jälkeen. Lisäksi tiedusteltiin mahdollisista valmistumisen jälkeisistä työttömyysjaksoista ja työllistymisvaikeuksien syistä.

Seuraavaksi kartoitettiin vastaajan työllisyystilannetta valmistumishetkellä ja tietoja valmistumisen jälkeisestä ensimmäisestä työpaikasta, minkä jälkeen kysyttiin tilannetta vastaushetkellä. Sekä ensimmäisestä että nykyisestä työpaikasta kysyttiin samoja asioita: kysymykset käsittelivät mm. työnantajaorganisaation tyyppiä, työtehtävien luonnetta ja työn vaatimustason ja yliopistokoulutuksen keskinäistä vastaavuutta. Lisäksi nykyisen työn tapauksessa vastaajalta tiedusteltiin hänen tyytyväisyyttään työhön ja mahdollisia syitä koulutustasoa huonosti vastaavan työpaikan vastaanottamiseen. Määräaikaisessa työsuhteessa olevilta kysyttiin perustetta määräaikaisuudelle.

Lopuksi tiedusteltiin näkemyksiä yliopistokoulutuksen merkityksestä työelämän kannalta. Erityisesti vastaajaa pyydettiin arvioimaan erilaisten taitojen tärkeyttä nykyisessä työssä sekä niiden kehittymistä yliopisto-opintojen aikana. Mainittuja työelämävalmiuksia olivat muun muassa analyyttiset taidot, tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaidot, sosiaaliset taidot, koordinointitaidot, tieto- ja viestintätekniikan osaaminen, viestintä eri kielillä sekä opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä valmistuessa luokiteltuna, koulutusala, yliopisto, tutkinnon taso (päättyvä kandidaatintutkinto / maisteri tai lääketieteen lisensiaatti), tutkinnon laajuus ja asuinmaakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.