FSD3059 Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Honkanen, Johanna (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden tiedekunta)
  • Pajunen, Sari (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)

Asiasanat

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, jatkotutkinnot, korkeakoulututkinnot, tohtorit, tutkijakoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, yliopistot

Sisällön kuvaus

Vuonna 2011 kerätyssä kyselyssä kartoitettiin Tampereen yliopistossa vuosina 2008 ja 2009 tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi motivaatiotekijöistä jatkotutkinnon aloittamiselle, opintojen rahoittamisesta, työmarkkinatilanteesta ja työllistymistä vaikeuttaneista asioista. Lisäksi tiedusteltiin jatkotutkinnon hyödyistä ja haitoista sekä vaikutuksista työnhakuun, tyytyväisyydestä työhön ja palkan suuruudesta sekä työn vaativuuden ja koulutuksen vastaavuudesta.

Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä jatko-opintojen ohjauksen laadusta ja määrästä ja tyytyväisyydestä suorittamaansa tohtorin tutkintoon.. Aineiston taustamuuttujia ovat muun muassa sukupuoli, suoritettu tutkinto, koulutusala ja tutkintoon käytetty aika.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.