FSD3068 European Social Survey 2014: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Fitzgerald, Rory (City University. ESS ERIC Headquarters)
  • ESS Core Scientific Team
  • Ervasti, Heikki (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Asiasanat

alkoholinkäyttö, arvot, kansallinen identiteetti, luottamus, maahanmuutto, politiikka, syrjintä, syrjäytyminen, terveys, uskonto

Sisällön kuvaus

Tutkimus kartoittaa asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä. Kysely koostuu samanlaisena jokaisella kierroksella toistuvasta ydinmoduulista sekä jokaiselle kierrokselle erikseen suunnitelluista vaihtuvista moduuleista. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia.

Vuonna 2014 kysymykset käsittelivät mm. television katselua, sosiaalista luottamusta, politiikkaa, uskontoa ja yhteiskunnan tilaa. Moduuliin sisältyi lisäksi kysymyksiä vastaajien elämästä ja sosiaalisista suhteista. Kartoitettiin myös haastateltavien tuntemuksia syrjinnästä sekä siihen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Useilla kysymyksillä kerättiin tietoa suhtautumisesta maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin.

Haastateltavien terveydentilaa kartoitettiin kysymyksillä liikunnasta, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä. Lisäksi tiedusteltiin, millaisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa he olivat olleet tekemisissä viimeisten 12 kuukauden aikana. Kysyttiin myös, olivatko haastateltavat jääneet ilman tarvitsemiaan terveyspalveluja sekä tiedusteltiin syitä tähän. Kysyttiin myös heidän käyttämiään hoitomuotoja viimeisen vuoden aikana.

Haastateltujen sosiodemografisia taustoja kartoitettiin tutkimuksessa hyvin laajasti. Heiltä tiedusteltiin muun muassa perherakennetta, sukupuolta, ikää, asuinalueen tyyppiä, koulutusta ja ammattia, puolison ja vanhempien taustoja, kuulumista ammattiliittoon, kotitalouden tuloja ja siviilisäätyä.

Viimeisillä kysymyksillä pyrittiin selvittämään, millaisia haastateltavat kokivat olevansa. Heille esitettiin lyhyitä kuvauksia ihmisten ominaisuuksista ja pyydettiin arviota siitä, miten paljon kuvaus muistuttaa heitä itseään.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.