FSD3068 European Social Survey 2014: Suomen aineisto

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

KYSY KAIKILTA. KORTTI 52. Mitä tässä kortissa 52 mainituista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana, eli [KUUKAUSI, VUOSI] jälkeen? HAASTATTELIJA: Ota lähtökohdaksi kuluva kuukausi, mutta viime vuosi. Esimerkiksi jos haastattelu tehdään syyskuussa 2014, sano [syyskuu 2013]. KYSY: Entä muita? Merkitse kaikki annetut vastaukset.

Yrttihoito

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei mainittu 0 2036
Mainittu 1 51
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2087
maksimi 1
minimi 0
keskiarvo .02
keskihajonta .154

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.