FSD3070 Lasten mediabarometri 2012

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suoninen, Annikka (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)

Asiasanat

Internet, digitaaliset pelit, lapset (ikäryhmä), lukeminen, matkapuhelimet, media, mediakasvatus, mediankäyttö, mediaympäristö, pelaaminen, sosiaalinen media, televisio (joukkoviestimet), uutiset

Sisällön kuvaus

Laajasti lasten mediankäyttöä kartoittava Lasten mediabarometri 2012 -aineisto on kerätty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman tutkimushankkeen yhteydessä. Tavoitteena on ollut selvittää lasten median käytön ja mediasuhteen tilannetta vuonna 2012. Medioihin luetaan mukaan muun muassa televisio, internet, pelit, kännykkä, lehdet, kirjat sekä radio ja musiikki. Vuoden 2012 kyselyaineistossa erityisteemana ovat tyttöjen ja poikien mediankäyttö sekä mahdolliset sukupuoleen perustuvat erot nuorten tavassa käyttää mediaa. Kohderyhmänä ovat neljäs- ja kuudesluokkalaiset nuoret.

Kysely alkoi kysymyksillä kuvaohjelmista, joihin kuuluvat televisio-ohjelmat, elokuvat ja erilaiset kuvatallenteet. Nuorelta kysyttiin kuinka usein hän katsoo kuvaohjelmia, minkälaisia ohjelmia nuori katsoo usein ja minkälaiset ohjelmatyypit ovat mieluisimpia. Näitä olivat muun muassa viihdeohjelmat, lasten animaatiot ja urheiluohjelmat. Kuvaohjelmien jälkeen vastaajalta kysyttiin digitaalisten pelien pelaamisesta. Vastaavasti niihin liittyen kysyttiin kuinka usein nuori pelaa digitaalisia pelejä, minkälaisia pelejä pelataan sekä mitkä pelityypit ovat mieluisimpia. Lisäksi vastaajalta kysyttiin kenen kanssa hän pelaa useimmiten ja mieluiten pelejä.

Seuraavana kysyttiin internetin käytöstä. Tähän liittyen kartoitettiin mitä asioita vastaaja tekee usein internetissä ja minkälaiset internetsisällöt ovat mieluisimpia. Lisäksi nuorelta kysyttiin onko hänellä erilaisia käyttäjätilejä, kuten sähköpostiosoite, blogi tai omat nettisivut. Kuudesluokkalaisilta kysyttiin tarkemmin millä laitteilla internetiä käytetään. Internetiin liittyen kaikilta kysyttiin vielä kantaa väittämiin, jotka koskivat muun muassa internetin käyttötaitoja, salasanojen käsittelyä ja internetissä ilmenevien sopimattomuuksien ilmoittamisesta. Internetin jälkeen kyselyssä oli teemana lehtien ja kirjojen lukeminen. Tähän liittyen kysyttiin kuinka usein vastaaja lukee, minkälaisia lehtiä ja kirjoja hän lukee ja mitkä ovat hänen suosikkejaan näistä.

Tämän jälkeen vastaajalta kysyttiin musiikin ja radio-ohjelmien kuuntelusta kartoittamalla kuinka usein vastaaja kuuntelee radiota, mitkä ovat parhaita radiokanavia ja mikä on vastaajan lempiartisti. Lisäksi kuudesluokkalaisilta kysyttiin minkä tyylistä musiikkia hän kuuntelee usein ja mieluiten. Medioittain rajatuissa kysymyksissä kysyttiin vielä kännykän käytöstä ja itse tehtyjen asioiden julkaisemisesta erilaisissa medioissa. Kuudesluokkalaisilta kysyttiin lisäksi median välityksellä vaikuttamisesta. Näitä yksittäiseen mediaan rajattuja kysymyksiä seurasivat yleisesti mediaa koskevat kysymykset, joissa kysyttiin erilaisten medioiden käyttämisestä ja niiden sisällöistä keskustelemisesta vanhempien kanssa. Kuudesluokkalaisilta kysyttiin näkemyksiä väittämiin median käyttämisestä, mainonnasta ja medialaitteista. Lisäksi heiltä kysyttiin mediasisältöihin ja mediankäyttöön liittyvästä keskustelusta ja riitelystä kotona, vuoden 2012 presidentin vaalien seuraamisesta sekä vaaleista keskustelemisesta.

Taustatietoina ovat muun muassa vastaajan luokka-aste, sukupuoli ja ikä. Lisäksi mukana on aluemuuttuja, joka vastaa pääpiirteittäin suuraluejakoa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.