FSD3073 PIAAC 2012: kansainvälinen aikuistutkimus: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
  • Opetushallitus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD
  • Tilastokeskus
  • Työ- ja elinkeinoministeriö

Asiasanat

aikuiset, koulutus, lukeminen, lukutaito, matemaattiset taidot, ongelmanratkaisu, taidot, tietotekniikka, työelämä, viestintätekniikka

Sisällön kuvaus

Aineiston tavoitteena on selvittää aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitoja lukutaidon, numerotaidon ja tietotekniikkaa soveltavan ongelmanratkaisutaidon osalta. Taustakysymyksissä kartoitetaan muun muassa tutkittavien koulutus- ja työtaustaa sekä esimerkiksi kognitiivisten, fyysisten, tietoteknisten ja sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutus- ja oppimistaitojen tarvetta ja käyttöä.

Suomenkielinen lomake on saatavilla OECD:n sivuilla. Katso lisätietoja kohdasta Muu materiaali.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.