FSD3082 Esikouluikäisten kokemuksia leikkimisestä 2012

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mattinen, Pauliina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Asiasanat

esikoulu, esikouluikäiset, esikoululaiset, lapset (ikäryhmä), leikit, leikki-ikäiset, leikkiminen, piirtäminen (taide), päiväkodit, päiväkodit, varhainen vuorovaikutus, ystävyys

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu seitsemän esikouluikäisen lapsen litteroidusta haastattelusta sekä heidän piirustuksista. Haastatteluissa esikoululaisilta kysyttiin kysymyksiä liittyen leikkeihin ja leikkimiseen. Kaikki haastattelut tehtiin yhdessä Pirkanmaalaisessa päiväkodissa.

Yksittäisissä kysymyksissä lapsilta kysyttiin mm. mikä päiväkodissa on kivaa ja mikä vähemmän kivaa, sekä mitä leikkejä lapset leikkivät ja kenen kanssa. Haastatteluissa pyrittiin myös selvittämään syitä siihen, miksi toisten kanssa leikitään ja toisten ei. Lapsilta kysyttiin myös kiusaamiseen liittyviä kysymyksiä. Kysyttiin mm. kiusataanko päiväkodissa joitakin lapsia, millaista kiusaaminen on ja onko se toistuvaa.

Haastattelun yhteydessä lasta pyydettiin piirtämään kuva leikistä, jota hän leikkii päiväkodissa muiden lasten kanssa. Yhtä lukuunottamatta kaikki haastateltavat piirsivät myös kuvan. Piirtämisen yhteydessä lapselta kysyttiin mikä leikki piirustuksessa on kyseessä ja kenen kanssa hän kyseistä leikkiä leikkii.

Haastateltavista oli poikia neljä ja tyttöjä kolme. Haastattelut kestivät 8-35 minuuttia.

Aineistosta on tehty myös html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.