FSD3086 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

asevelvollisuus, hyökkäys, liittoutumattomuus, lähialueet, puolustus, puolustuspolitiikka, puolustusvoimat, sotilaallinen yhteistyö, tulevaisuus, turvallisuus, turvapaikanhakijat, ulkopolitiikka, varustautuminen

Sisällön kuvaus

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Mukana oli myös kysymyksiä turvapaikkapolitiikasta, turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen vaikuttavista tekijöistä, turvallisuuden kehittymisestä seuraavan viiden vuoden aikana sekä huolta aiheuttavista tekijöistä.

Aluksi tiedusteltiin mielipiteitä Suomen ulkopolitiikan hoitamisesta, puolustusvoimille myönnettävistä varoista, aseellisesta puolustautumisesta, maailmantilan kehittymisestä, asevelvollisuudesta sekä sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja liittymisestä Natoon. Tulevaisuuden huolenaiheisiin liittyen kysyttiin, missä määrin esimerkiksi Euroopan talouden näkymät, ilmaston lämpeneminen, kansainvälinen terrorismi, kehitys Venäjällä tai työllisyystilanne Suomessa aiheuttavat huolta tulevaisuuden osalta.

Haluttiin myös tietää millainen vaikutus eri tekijöillä, kuten Suomen EU-jäsenyydellä, Suomen mahdollisella Nato-jäsenyydellä, Suomen kansainvälisellä taloudellisen kanssakäymisen lisääntymisellä, suomalaisten osallistumisella kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin tai Suomen sotilaallisella liittoutumattomuudella on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen.

Tämän jälkeen kysyttiin muun muassa Suomen puolustuspolitiikasta ja sotilaallisesta yhteistyöstä muiden Pohjoismaiden ja Naton kanssa sekä Euroopan Unionissa. Lisäksi pyydettiin mielipidettä Suomeen kohdistuvan sotilaallisen uhkan todennäköisyydestä seuraavien 10 vuoden kuluessa sekä tiedusteltiin Suomen mahdollisuuksista puolustautua tavanomaisin asein käytävässä sodassa.

Seuraavaksi kysyttiin millaisina vastaajat näkivät Suomen puolustusvoimien sotilaalliset tehtävät ja miten hyvin Suomessa on varauduttu erilaisten turvallisuusuhkien torjuntaan. Lopuksi vastaajilta pyydettiin arvioita sotilaallisesta tilanteesta Suomen lähialueilla seuraavan kymmenen vuoden aikana sekä kysyttiin Venäjän toimien vaikutuksista Suomen turvallisuuteen.

Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, maakunta sekä talouden tuloluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.