FSD3086 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan?

Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? Erilaiset tartuntataudit, epidemiat

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin huonosti 1 22
Melko huonosti 2 102
Melko hyvin 3 604
Erittäin hyvin 4 251
EOS 5 26
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1005
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.16
keskihajonta .720

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.